Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Årdalstjern

Ørret:

Fisketiden

I tillegg til stangfiske er det tillatt med oter fra 1. juni til 15. oktober.


Tyinstølen Sameige:

Årdalstjern, Svartknipptjernene, Melsviktjern og noen andre mindre vann.

Informasjon

Filefjell reiseliv

Fiskekort

Fiskekort fåes kjøpt på

Tyinstølen Turisthytte

Tel: + 47 61 36 77 38 / + 47 61 36 77 23.

Kategori: