Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Øvre Sjodalsvatnet. 2016

Ørret:

Fisketiden

Se også Russvatnet, Sjoa, Russåa, og Nedre Sjodalsvatnet.


Kart


(Se Sjoa)Kart over Øvre SjodalsvatnVannstanden

Informasjon

Fiskekort

Fra 2015 er det tillatt å fiske her med oter for utenbygdsboende.


Det er felles fiskekort for elvar og vatn i Langmorkje statsallmenning og Vågå kommune sine eigedomsvatn Flatningen, Nedre Sjodalsvatn og Gjende med osen og elva ned til Øvre Sjodalsvatn. Kortet gjev også rett til fiske i Diprtjønn og elva Dipra i Nordherad statsallmenning.


For utanbygdsbuande er det tilbod om stongfiske i alle vatn og elvar, garn- og oterfiske på: Veslvatnet, Melingen, Slomtjønn, Nedre Birisjøtjønn, Birisjøen, Griningsdalsvatnet, Brurskarstjønn og Øvre Leirungen. I tillegg kan utanbygds fiske med oter på: Kvitingen, Surtningen, Nedre Sjodalsvatnet, Øvre Sjodalsvatnet, Nedre Leirungen, Bessvatnet, Leirungstjønnen og Svartdalstjønnen.

Kategori: