Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Høystakktjern 2015

Ørret:

Fisketiden

Fiske er tillatt i perioden 01.01 - 15.09.


Eidsbugarden Fjelleiendom inkluderer 7 innsjøer: En del av innsjøen Bygdin, Gravatjern, Grønebergtjern, Høystakktjern, Snøholvatnet, Store Mjølkedalsvatn, Stølatjern, og elva Høystakka.

Informasjon

Fiskeguide


Jotun Fishing

Øyvind Ekerbakke Stende

Beitovegen 45,

2950 Skammestein
tel + 913 44 568
(utdanna jakt- og fiskeguide fra Høgskolen i Hedmark),

Rakfiskproduksjon og fiskeguiding i Vang i Valdres

facebook.com/stenderakfisk.


Filefjell Reiseliv

Fiskekort

Fiskekort kjøpes på

Filefjell Kjøpesenter

Tel: + 47 61 36 77 17.

Kategori: