Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Gamlestøgatjern

Ørret:

0


Gamlestøga Sameie inkluderer deler av Tenlefjorden, Gamlestøgatjern, Svarteknippa samt flere mindre tjern sør for Svarteknippa. Tillatt fiske i isfritt vann.

Informasjon

Fiskeguide


Jotun Fishing

Øyvind Ekerbakke Stende

Beitovegen 45,

2950 Skammestein
tel + 913 44 568
(utdanna jakt- og fiskeguide fra Høgskolen i Hedmark),

Rakfiskproduksjon og fiskeguiding i Vang i Valdres

facebook.com/stenderakfisk.


Filefjell Reiseliv

Fiskekort

Fiskekort kjøpes på

Filefjell Kjøpesenter

Tel: + 47 61 36 77 17.

hos Sigrid Nystuen

Tel: + 47 61 36 77 47.

Kategori: