Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Flagstadelva / Flakstadelva / Svartelva 2011

Gjedde: Harr: Abbor: Ørret:

0


Gjenoppstått fra det døde!


Flagstadelva er en av de mange tilløpselvene til Mjøsa og renner ut i innsjøen i Åkersvika ved Hamar.

Den har surt og humøst vann og var tidligere sterkt forurenset, men etter at de begynte å kalke den, er vannkvaliteten blitt betydelig bedre. Kalkdosereren står oppstrøms Nybusjøen og best vann er det nedstrøms Bjørgedalen.


I utløpet av Nybusjøen er det en gammel dam som hindrer fisken å gå videre der. I fossen i Tørbustilen, 17 kilometer fra Åkersvika, må storørreten fra Mjøsa stoppe. Elva er ganske stri, men har også lange, rolige partier.


Ved Bassin ved Vendkvern , 6 kilometer fra Mjøsa, er det en fangstfelle. Ørreten har en vekt på 1-3 kilo. Fjerdeparten av bestanden blir større en 2 kilo. Det er tatt ørret på over 6 kilo.


Også i sidebekken Vesleelva går det opp gytefisk.


Ørret på opptil 4 kilo!


Flakstadelva er undervurdert som sportsfiskeplass. Prøv elvemunningen!

I 2001 ble det registrert og merket 300 oppvandrende gytefisk av ørret og den største veide 4 kilo!
På grunn av vannmangel var det liten oppgang i 2002. Det er ikke lett å få fisk her, men best er forholdene når vannføringen er god.


Morten Tangen tok en ørret på 1.712 gram på en Rapala-wobbler i Flakstadelva 6.september 2003.Fisken ble landet ved brua utenfor det tidligere Hedmarksmeieriet. Tangen fikk forøvrig en abbor på 2,4 kilo på den samme wobbleren.


Rekordoppvandring av mjøsørret høsten 2004!

Høsten 2004 ble det satt ny rekord i antall oppvandret mjøsørret i Flakstadelva. Det ble registrert i alt 520 fisk. I dag produserer elva bra med ørret og bestanden av voksen fisk på 1-4 kilo er stadig økende.


Fiske fra land i Mjøsavassdraget i Hamar:

Flagstadelva og Svartelva munner ut i Åkersvika naturreservat i Hamar, og begge elvene har egne storørret-stammer som vandrer opp fra Mjøsa for gyte. Den skjermes av fredningstiden, men sommerstid står det fremdeles noen fine eksemplarer igjen i de største hølene, og fast elvebestand med ørret på opptil kiloen, som det er verdt å fiske på.


Flagstadelva

I nedre del av Flagstadelva finnes en fin bestand av harr, stor gjedde og mort, sørv og vederbuk.

I Flagstadelva driver Vang Jeger & Fisk kultiveringsarbeid fra eget stamfiskanlegg og elva kalkes gjennom en automat øverst i vassdraget.Svartelva

Svartelva kommer fra Rokosjøen i Løten. Her er den lokale elvestammen av ørret mindre, men bra med harr og karpefisk.


Strømfallene ut i Åkersvika

Den beste fiskestrekningen med stor vederbuk, abbor, gjedde, brasme, mort, sørv harr samt en og annen ørret, finner du i de siste strømfallene ut i Åkersvika. Under vårfisket kan du få brasme på opptil 5 kilo, abbor på inntil 2 kilo og gjedde på opptil 18 kilo.


Åkersvika er mye brukt hele sommeren, men ferdsel med båt og kano er forbudt i fredningsperiodene som er lagt inn i naturreservatet for å verne fuglelivet her.Mest fiskes det fra stranda, med meitefiske etter abbor, karpefisk.


Forøvrig kan man fiske fra land overalt rundt Hamar. Fra Tjuvholmen, i ytre delen av Åkersvika ble det 28.5 1965 tatt en abbor på 3170 gram.


Fiskeregler i Mjøsa (Hamar):

Alt fiske er forbudt fra og med 01.09 til og med 20.10.

Minstemål for ørret er 50 cm

I All ørret under 50 cm skal uansett tilstand straks settes ut igjen.


Åkersvika naturreservat

Det er egne regler for fisket i Åkersvika naturreservat. Fra og med 01.04 til og med 31.05 er fiske kun tillatt i følgende områder: Nybrua ved Hjellum, bruene på Disen, ved gjennomløpet under Stangebrua, ved gjennomløpet under Dovrebanebrua, der Flagstadelva krysser under E6, der E6 krysser over Svartelva er det lov å fiske 100 m østover og 200 meter vestover fra brua på begge sider av elva. Fra 01.06 til 31.03 er fiske i reservatet tillatt etter vanlige fiskeregler bortsett fra garnfiske.

Informasjon

Vang jakt- og fiskeforening selger fiskekort for den øvre delen av elva.


Hamar Fiskerforening


Hamar Turistkontor

Tel: + 47 62 51 75 03

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fiskekort