Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Finna / Finna-området

Ørret:

Fisketiden

Kart


Gode fiskeplasser

Adkomst til Finna på vei langs elva fra Vågåmo til setraSterringi, 791 m.o.h. Sti videre innover Finndalen, langs Finna og over fjellet til Skjåk.


Finna er 42 km lang frem til Vågåmo, der den renner ut i Otta et stykke nedenfor Sundbrua ved Vågåvatnet.


Tilløp fra Hundsjøgrova, som renner ned i Hundsjø ( 1092 m. o.h , 1,65 km2)


Etter at elva er kommet ned i skoggrensa, tar den opp Råkaelva fra nord, som kommer fra Leirungsvatnet ( 1300 m.o.h., 2,6 km2), passerer Leirungshø og danner Råkavatnet ( 1363 m.o.h.,1,45 km2). Videre tilløp fra Brettingåa, lauva og Gjerdingåa.

Finna bøyer så av msørøst. Her blir dalføret smalt, og elva renner i strie fosser. Lenger nede renner Skjerva ned i Finna fra nord. Videre tilløp fra Måla og lauvåa.


Liten bestand av ørret, nedover fra vangen ( der Råkaelva renner ut i Finna) har ørreten bra størrelse og kvalitet. Rød kjøttfarge. Fine muligheter til stangfiske helt ned til Skjerva. Nedenfor Skjerva stuper fjellet bratt ned mot elva på begge sider, og man må være lokalkjent for å komme ned til Finna her.
Fra Selatunga og ned til utløpet i Otta, er det fint å fiske igjen, men her er fisken noe ujevn.

Informasjon

Fiskekort

Stangfiske 40 kroner døgnet, 70 kroner for 3 døgn, 100 kroner uka og 1q40 kroner for sesongen.


Stang og oter i Hundsjøen:


45 kroner for døgnet, 75 kroner for 3 døgn, 110 kroner uka og 160 kroner for hele sesongen.

I tillegg er det mulig å få kjøpt familiekort for alle typene av stangfiskekort, og for sesongkort med stang og oter.Finndalen fjellstyre forvalter fisket i Finndalsområdet. De mest brukte fiskeplassane er elva Finna fra Vangen og videre nedover dalen, Råkåvatnet med utløpsosen og enkelte plasser i Råkåa ned mot Finndalen. I tillegg har vi Hundsjøen og noen småtjern i området.
Vågå fjellstyre forvalter fiskerettene i Langmorkje statsalmenning med bla. Sjoa fra Gjende og nedover. Vågå fjellstyre har sekretærfunksjonen for Finndalen fjellstyre, med kontakttelefon 61 23 70 40 (Erik Myrum)
Mer informasjon om Finndalen statsallmenning på iNatur sine nettsider.

Kategori: