Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Begna Vangsmjøsa-Slidrefjorden 2014

Harr:

Fisketiden

For elvestrekningen i Begna fra Vangsmjøsa til Slidrefjorden er det tillatt fiske i perioden 1. mai - 15. november.


Informasjon

Fiskeguide


Jotun Fishing

Øyvind Ekerbakke Stende

Beitovegen 45,

2950 Skammestein
tel + 913 44 568
(utdanna jakt- og fiskeguide fra Høgskolen i Hedmark),

Rakfiskproduksjon og fiskeguiding i Vang i Valdres

facebook.com/stenderakfisk.


Fiskekort

Fisking i Valdres - Begnaelva fra Vangsmjøsa til Ryfossen
Fiskekort kan kjøpes på

Ryfoss Bensin & Service AS

Tlf: 61 36 82 30

Kategori: