Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Begna Nes i Ådal - Bagn 2015

Ørret:

Fisketiden

Fiske hele året

Du kan fiske i Begna hele året. Beste tid for fluefiske er imidlertid to uker før og to uker etter St. Hans. Fisk med nymfe og mark i overvintringshølene. Godt markfiske i august og september. Harving nattetid er tradisjonell fiskemåte i bygda. Spinner i gull og svart.
Storelva til Mikkjel Fønhus


Storelva, kalte villmarksforfatteren Mikkjel Fønhus denne 40 km lange innløpselva til den 37,6 km2 og 129 meter dype Sperillen.

Siden Begna er regulert, kan sportsfiskeren oppleve raske endringer i sommervannføringen mellom 20m3/sek og 60m3/sek.

Den øverste delen av elva skifter mellom stryk og rolige partier med mange fine høler. Sør for Grimsrud bru flater elva ut og renner mer rolig videre nedover mot Sperillen.Nytt elvekraftverk med fisketrapp


Storørreten kan gå 40 kilometer fra utløpet Sperillen på Nes i Ådal og opp til Bagn. Et nytt elvekraftverk, Eid Kraftverk, fem kilometer sør for Fønhus, rundt tre mil fra Nes i Ådal, bør ikke være noen alvorlig hindring for ørretens frie gang, het det i konsekvensrapporten. Etter sterkt press fra grunneierne ble Oppland Energiverk pålagt å bygge fisketrapp i demningen, og den ser ut til å virke - i hvert fall for ørret på opp til halvkiloen, hevdet regulanten ved oppstarten av kraftstasjonen.


Trappa består av syv kulper og til sist et rør med en diameter på 60 cm som munner ut i en trykksluse, hvorfra ørreten styres inn i bassenget på oversiden av demningen.


I trykkslusa samler ørreten seg og blir merket før man manuelt foretar en trykkutjevning med vannet på oversiden, på samme måte som en båtsluse fungerer.700 ørret passerte trappa høsten 2000

Siden fisketrappa ble åpnet 4.juli og frem til 11.november 2000, var det gått opp 700 ørret, som ble merket og sendt videre oppover i Begna. Utvalget besto stort sett av ørret på 200-250 gram, og den største veide 450 gram.Når vanntemperaturen i begynnelsen av november faller under syv grader, mister ørreten vandringslysten. Da konsentrerer den seg om bryllupsleiken og blir deretter stående resten av vinteren i en av de dype overvintrinsghølene på nedsiden eller oversiden av gyteplassen.Storørreten går ikke opp trappa - bestanden avtar!


Fisketrappa ved Eid kraftverk funker ikke, fastslår Fiskeguiden.no. Få eller ingen storørret har passert. Bestanden av gytefisk har avtatt. Ørretbestanden er redusert.


Fylkesmannen krever nå ( 2010) at Oppland Energiverk finner forklaringen og bøter på og retter opp skadene. Om nødvenig må kjøringen av kraftverket endres.


Eid kraftverk utnytter fallet i Eidsfossen på 12,5 meter. Elva er stengt med en betongdam. Normal årsproduksjon ved kraftverket er 53 gigawattimer.


Se etter radiomerket ørret


Opptil 40 ørret vil ble radiomerket i Begna høsten 2011. Får du en av dem på kroken, du får en radiomerket fisk på kroken,så sett den pent ut igjken. Avliver du en merket fisk, ber NINA (Norsk Institututt for Naturforskning) om at du tar kontakt med dem for å gi tilbakemelding om sendenummer, fangststed og lengde.


Bakgrunnen for radiomerkingen er at Oppland energi ønsker å undersøke forholdene for fiskevandringer i tilknytning til Eid kraftverk. Undersøkelsene gjennomføres av NINA i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland og Begna elv.


Radiosenderne blir montert på to måter:

1. Innvendig radiosendere i buken til fisken. En antenne stikker ut i forkant av bukfinnene.

2. Utvendig sender festes ved ryggfinnen.


Kontaktpersoner:

Jon Museth, NINA,

tel + 47 413 13 496,

EPOSTBegna elv,

tel + 47 416 06 100,

EPOST


Norges minste storørret

Det er to typer storørret i Begna. Den ene er tallrik og småvokst og lever i elva året rundt. Fin i panna. Den andre typen er en småvokst storørret som vokser opp i elva, beiter på sik i Sperillen og vandrer opp i elva på matvandring og for å gyte når den er 45 cm lang. Dette skal være Norges minste storørret, der vekten ligger på 0,5-3 kilo.

Det meste av ørreten er feit og knall rød i kjøttet etter å ha beitet på marflo.

De viktigste gyteområder skal være mellom Tollefsrud og Islandsmoen. Rekordfisken på 9,1 kg, ble tatt lengst sør i elva.

I tillegg til de to ørret-stammene har strekningen både abbor, gjedde og sik.


Begna egner seg bra både til flue- sluk og markfiske. Det finnes rikelig med småfisk, men ørret i kilosklassen er heller ikke uvanlig. Rekordfisken i nyere tid er en Speillørret på hele 9,1 kg, tatt lengst sør i elva


Storfiskere

Morten Ralger, 1912 Enebakk

Arild Vie, Nyborgveien 10

2870 Dokka

Tel: 61 11 15 43 / 61 13 77 52 (jobb)
Knut Holte

Tel: 67 53 26 96Ole Bjarne Strømmen tel + 47 92 89 28 90

Fisketrappa i Eid Kraftverk


Jon Tyldum i Oppland Energiverk

Tel: 917 73 889

har ansvaret for fisketrappa i Eid Kraftverk i Begna.

Informasjon

Fiskeforvalter Ola Hegge

Storgt.

2615 Lillehammer

Tel: 61 26 60 61

Fax: 61 26 61 67

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: (+47) 416 06 100
Sør Aurdal Grunneierlag

Begna elv

2930 Bagn

Tel: 047 416 06 100

< href="mailto:begnaelv@gmail.com">Mail


Sør Valdres Utvikling a.s.,2930 Bagn

Tel: 61 34 64 61

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., www.svu.no

Fiskekort

Fisket godt tilrettelagt med utedoer, infoskilt og gapahuker. Fiskekort koster 90 kroner døgnet, 3 døgn 150 kroner, ukekort 200 kroner og 400 kroner for hele sesongen.


Fiskekortsalg hos www.inatur.no, på Shell-stasjonen på Nes i Ådal, tel + 47 32 13 76 35 / + 47 9289 28 90 eller fra fiskekort-kasser langs elva.