Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Aurdalsfjorden / Dokkafjord 2011

Abbor: Ørret:

0


Aurdalsfjorden, eller Dokkafjorden, er en del av Begnavassdtraget, ligger 547 meter over havet og dekker et areal på 2,20 km² i Flå kommune i Buskerud og Nord-Aurdal kommune i Oppland.


God bestand av ørret, abbor og sik.


Fluefiske i Valdres

Informasjon

Fiskekort

Fiskekortet gjelder både i Aurdalsfjorden og Begnavassdraget ned til kommunegrensa mot Sør-Aurdal.


Fiskekort får du kjøpt i forretninger, på campingplasser, sportsbutikker, turistkontor osv. Det er også selvbetjente kortautomater og SMS-løsninger ved fiskeplassene.


Også felleskortet Fisking i Valdres kan benyttes i Aurdalsfjorden. Fisking i Valdres

Kategori: