Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Krakavadtjern

Ørret:

0


Storfisk!

Nedre og Øvre Krakavadtjern i 1225 og 1226 meters høyde i Øvre Numedal Statsalmenning. De har tilløp fra Storfisketjern og elv fra Eiriksbudalen og renner ut i Bjornesfjorden. Vannene dekker arealer på henholdsvis 337,5 og 750 da.Flue, sluk og mark. Oterfiske forbudt.

Garnfiske for innenbygdsboende.

Driftsplan

Numedalslågen fra Bjornesfjordens nedslagsfelt i Buskerud til Ossjøen.

Fiskeguidens kontakperson for Hardangervidda øst fra Bjornesfjordens nedslagsfelt i Buskerud til Lågaros og videre til Ossjøen, som omfattes av et felles fiskekortområde bestående av : Numedal statsalmenning, Buskerud Landbrukselskaps område i Geitvassdalen, Cappelen-eiendommen, Oppdal

Reinkompanis område og Dagali Fiskeforenings rettigheter:
Hans Jørgen Jahren

Tel: + 47 32 74 15 87

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Kart med info om fiske og innfartsveier med GPS-kartkoordinater for Øvre Numedals statsalmenning

Fjellstyrets utleiehytter.

Forskrifter om fiske og utsalgssteder for fiskekort og turkart.

Adresser til fjellstyrene på Hardangervidda.

Fiskekart
Søk de beste fiskeplassene i rennende vann i inn- og utosene!


Felleskortet for fiske i Numedal statsalmenning, Buskerud Landbrukselskaps område i Geitvassdalen, Cappelen-eiendommen, Oppdal Reinkompanis område og Dagali Fiskeforenings rettigheter:
Felleskortet gjelder for vann som ikke er private og for fiske i rennende vann. Det betyr at fiskekortet gjelder også i inn- og utos, som normalt er de beste fiskeplassene for stangfiske. Mens fisken i varme somre ofte søker mot kjølig, dypt vann, der den står og sturer og er vanskelig å ta, søker også noe av fisken opp i oksygenrikt vann i in nosene.

Dagskort kr. 60,-, 2 dagerkort kr. 100,- 3-dagers kort kr. 150,-, ukeskort kr 200,- og sesongkort kr. 400,-.

Valdkart over hele Hardangervidda:


ALKart over alle eiendomsforhold på Hardangervidda, det såkalte vald-kartet, kan man få kjøpt for 100 kroner ved henvendelse til sekretæren Svein Erik Lund for fjellstyrene på Hardangervidda.

Informasjon

NJFF Buskerud

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Fiskeforvaltning:

Fiskeforvalter Erik Garnås

Miljøvernavdelingen

Fm-Buskerud,

Postboks 1604,

3007 Drammen

Tel: 32 26 68 07 / 41 10 07 32

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fiskekort