Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Hølen / Numedalslågen

Ørret:

0


God fiskeplass.

Hølen ligger mellom Langevatnet og Geitsjøen i Numedalslågen.

Numedalslågen fra Bjornesfjordens nedslagsfelt i Buskerud til Ossjøen.

Fiskeguidens kontakperson for Hardangervidda øst fra Bjornesfjordens nedslagsfelt i Buskerud til Lågaros og videre til Ossjøen, som omfattes av et felles fiskekortområde bestående av : Numedal statsalmenning, Buskerud Landbrukselskaps område i Geitvassdalen, Cappelen-eiendommen, Oppdal

Reinkompanis område og Dagali Fiskeforenings rettigheter:Hans Jørgen Jahren

Tel: + 47 32 74 15 87

EPOSTKart med info om fiske og innfartsveier med GPS-kartkoordinater for Øvre Numedals statsalmenning

Fjellstyrets utleiehytter.

Forskrifter om fiske og utsalgssteder for fiskekort og turkart.

Adresser til fjellstyrene på Hardangervidda.

Fiskekart
Søk de beste fiskeplassene i rennende vann i inn- og utosene!


Felleskortet for fiske i Numedal statsalmenning, Buskerud Landbrukselskaps område i Geitvassdalen, Cappelen-eiendommen, Oppdal Reinkompanis område og Dagali Fiskeforenings rettigheter:

Felleskortet gjelder for vann som ikke er private og for fiske i rennende vann. Det betyr at fiskekortet gjelder også i inn- og utos, som normalt er de beste fiskeplassene for stangfiske. Mens fisken i varme somre ofte søker mot kjølig, dypt vann, der den står og sturer og er vanskelig å ta, søker også noe av fisken opp i oksygenrikt vann i in nosene.
Dagskort kr. 60,-, 2 dagerkort kr. 100,- 3-dagers kort kr. 150,-, ukeskort kr 200,- og sesongkort kr. 400,-.
Valdkart over hele Hardangervidda:


ALKart over alle eiendomsforhold på Hardangervidda, det såkalte vald-kartet, kan man få kjøpt for 100 kroner ved henvendelse til sekretæren Svein Erik Lund for fjellstyrene på Hardangervidda.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: