Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Hemsila Eikredammen-Gol

Ørret:

Fisketiden

01.01 - 15.09


Den nedre delen av Hemsila kan få langt bedre fiskeplasser enn strekningen ovenfor Eikredammen!

Hele den 15 kilometer lange elvstrekningen av Hemsila fra Eikredammen og ned til utløpet i Hallingdalselva ved Gol er i dag tørrlagt det meste av året. Bare vannet fra noen sidebekker er alt som renner her når ikke det slippes overskuddsvann over Eikredammen i flomperiodene. Av den grunn finnes her bare noe småfisk. Dette vil grunneierne endre på.-Med en minstevannføring på 3 kubikkmeter i sekundet kan denne elvestrekningen by på minst like gode fiskeplasser som Hemsila ovenfor Eikredammen , sier grunneier Dag Stemsverk til Fiskeguiden.Krav om minstevannføringEtter Fiskeguidens oppfatning kan Hemsila nedenfor Eikredammen bli en langt mer interessant fiskstrekning enn elva ovenfor Eikredammen. Dette er en naturskjønn strekning med langt mere liv, med friskere stryk og mer spennede kulper enn de stille partiene vi finner lenger oppe i elva.


Fiskeforvaltning:

Nedre Hemsil starter nedstrøms Eikredammen og strekker seg 15 km i varierende natur ned til Hallingsalselva i Gol sentrum.
Veibeskrivelse

Fra Gol følg riksveg 52 opp mot Robru. Fra Hemsedal følg riksveg 52 sørover fra Eikredammen ned mot Gol.


Informasjon

Nedre Hemsil Fiskeforening


Dag Stemsverk

tel +4741809180

epost

Fiskeregler

Fiskekort

Fiskekort fra kr.25,- per dag,

Lettspinnfiske og ultralett markfiske

Minstemål 25 cm

Fiskekort her

Kategori: