Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Halstjørn / Halstjern

Ørret:

0


Meget godt ørretfiske!

Ølmosåi, Jønndøla og Tøddøla renner ut i Uvdalsåi som igjen renner ut i Numedalslågen ved Rødberg. De øverste deler av Tøddøla og Jønndøla er overført til Ølmosåi ved Sønstereguleringen som ender opp i det store Sønstevann-magasinet.Til tross for den omfattende reguleringen, er det et meget godt ørret fiske både i Sønstevann-magasinet og i de fleste innsjøene. I de fleste vann finnes marflo og skjoldkreps. Fisken er derfor av beste kvalitet. Halstjern ligger vest for Smågefjorden, Viksvatn og Sønstevann-ganasinet.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: