Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Drammenselva fra Døvikfoss til Bergsjø / Geithus 2

Ørret:

Fisketiden

Fisketid 01.04 - 01.10


Fine strekninger for fluefiske etter ørret!

Ørretstrekningen fra Bergsjø ved Geithus og ned til Døvikfoss har flere fine fiskeplasser. Ved Gravfoss møter Drammenselva Snarumselva som kommer fra Krøderen.
Bli kjent med Snarumselva fra Gravfoss og opp til Kaggefoss.


Strekningen er meget idyllisk med variasjon av stilleflytende partier og fine stryk, der man kan kaste fra land med sluk og spinner eller leke seg med fluestanga. Selv om her er naturlig gode gyte- og oppvekstvilkår, settes det årlig ut ørretunger.

Årsfangsten av ørret blir anslått til 1 - 1,5 tonn, med noen fine eksemplarer av storørretstammen.


Det er ørreten som dominerer, men her er også en god del abbor, ål, sik. Ålen er totalfredet.


Fisket i Snarumselva forvaltes også av Åmot og Omegn fiskeforening på vegne av Embretsfoss -Kaggefoss Elveierlag.

Informasjon

Åmot og Omegn Fiskeforening

Fiskekort

Fiskekort for ørret kan kjøpes hos:
Andreas Bottolfs, Vikersund

Statoil, Åmot

Hokksund camping, Laksehytta

Hydro/Texaco, Geithus

Nygård Sport, Åmotsenteret

Eiker Fiske og Fritid ,Mjøndalen

Dette fiskekortet gir rett til fiske fra land eller båt med 1 stang på strekningen:
Drammenselva Døvikfoss - Gravfoss - utløp Bergsjø,

Snarumselva Gravfoss - Kaggefoss og

Tingelstadtjern og Overntjern.

Kategori: