Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Damtjern / Krokskogen

Abbor: Ørret:

Fisketiden

Damtjern er beliggende ved Stubdal i Åsa. Egen fiskekortordning, fiskekort kan kjøpes
i huset ved parkeringsplassen.

KART


Hvem kjenner fiskeforholdene i Damtjern?

Du kan kjøre med bil helt frem til Damtjern fra Åsa ved Steinsfjorden. Grunneierne selger fiskekort fra kiosken ved tjernet.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: