Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Bjornesfjorden

Ørret:

0


Privat innsjø midt i Nasjonalparken.


Bjornesfjorden ligger 5 km sørøst for Sandhaug Turisthytte. Tilløp fra Normannslågen, avløp til Lågen ved Lågaros.

Bjornesfjorden ligger 1223 meter over havet, er 12 km lang og 4 km på det bredeste, vest- og østsiden forholdsvis grunn. Her er fint terreng rundt hele fjorden. Gode næringsforhold. Forholdsvis tynn bestand av ørret på grunn av hardt fiske. Snittvekt 1 kilo og rød i kjøttet.
Odd Enerstvedt er leder av grunneierlaget.Fisket foregår med garn fra 15.august. 9 fiskelag.
Snittfisk på 750 gram. Da er ørreten 7-8 år gammel og har levd på marflo og skjoldkreps.
Bjornesfjorden har tre mindre tilløp på sørsiden av fjorden, der Langebuåi er den største, som kommer fra Langebutjørnan.I nord kommer Krakavadbekken ned gjennom Eiriksbudalen og fra Storfisktjørna og renner ut i Bjornesfjorden gjennom Krakavadtjørni.
Mellom Lakjen og Bjornesfjorden ligger det berømte strykpartiet Bremafoten, der det i hvert trappetrinn står stor,gild,sprek og baskende ørret som ikke tåler småfisk ved sin side, heter det i gamle beretninger.
I 1959 ble fjorden senket i forbindelse med kraftregulering. I 1974 ble det satt ut store mengder yngel og etter hvert mer toårig fisk. Statkraft har de siste årene lagt ned et kjempearbeid med å rehabilitere de ødelagte gyteplassene i Meinsbusundet, Nøresundet og utløpet av ved Lågaros.
I følge Enerstvedt blir det fisket omkring 3-4 tonn ørret i året, og da av ørret på fra 500 til 1000 gram, som alt sammen legges ned og blir solgt som rakfisk nærmere juletider.Ørreten er blodrød i kjøttet og av topp kvalitet. Ikke merkelig at mange forvaltere av mer eller mindre bra ørretvann har hatt lyst til å overføre skjoldkreps og marflo til sine fiskeplasser!

Et godt råd: Sportsfiskere må holde seg unna! Her drives det oppsyn med hard hånd!
Men fortvil ikke. Du kan fiske i rennende vann - det vil si i elvene og inn- og utosene. Nedover i Normannslågen finner du de beste stangfiskplassene!

Kjempeturen mellom Lakjen og Bjornesfjorden!

Numedalslågen fra Bjornesfjordens nedslagsfelt i Buskerud til Ossjøen.

Fiskeguidens kontakperson for Hardangervidda øst fra Bjornesfjordens nedslagsfelt i Buskerud til Lågaros og videre til Ossjøen, som omfattes av et felles fiskekortområde bestående av : Numedal statsalmenning, Buskerud Landbrukselskaps område i Geitvassdalen, Cappelen-eiendommen, Oppdal

Reinkompanis område og Dagali Fiskeforenings rettigheter:Hans Jørgen Jahren

Tel: + 47 32 74 15 87href="http://www.fiskeguiden.no/%E2%80%9Dmailto:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.%E2%80%9Dtarget=%

E2%80%9D_self%E2%80%9D">EPOST

href="http://www.fiskeguiden.no/%E2%80%9Dhttp://www.hardangervidda-fjellstyra.no/Uploads/Doc

uments/%C3%98vre%20Numedal/Numedal_A4-kart_01.pdf%E2%80%9Dtarget=%E2%80%9D_new%E2%80%9D"

target="_blank">Kart med info om fiske og innfartsveier med GPS-kartkoordinater for Øvre

Numedals statsalmenninghref="http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/default.aspx?ArticleID=61367&MenuID=12243%

E2%80%9Dtarget=%E2%80%9D_new%E2%80%9D" target="_blank">Fjellstyrets utleiehytter.href="http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/default.aspx?MenuID=12238=%E2%80%9Dtarget=%E2%

80%9D_new%E2%80%9D" target="_blank">Forskrifter om fiske og utsalgssteder for fiskekort og

turkart.href="http://www.hardangervidda-fjellstyra.no/default.aspx?MenuID=12240%E2%80%9Dtarget=%E2%8

0%9D_new%E2%80%9D" target="_blank">Adresser til fjellstyrene på Hardangervidda.href="http://www.numedal.net/fjellstyre/graphics/fiskekart.jpg%E2%80%9Dtarget=%E2%80%9D_new%

E2%80%9D" target="_blank">Fiskekart

Søk de beste fiskeplassene i rennende vann i inn- og utosene!

Felleskortet for fiske i Numedal statsalmenning, Buskerud Landbrukselskaps område i Geitvassdalen, Cappelen-eiendommen, Oppdal Reinkompanis område og Dagali Fiskeforenings rettigheter:

Felleskortet gjelder for vann som ikke er private og for fiske i rennende vann. Det betyr at fiskekortet gjelder også i inn- og utos, som normalt er de beste fiskeplassene for stangfiske. Mens fisken i varme somre ofte søker mot kjølig, dypt vann, der den står og sturer og er vanskelig å ta, søker også noe av fisken opp i oksygenrikt vann i in nosene.
Valdkart over hele Hardangervidda:

ALKart over alle eiendomsforhold på Hardangervidda, det såkalte vald-kartet, kan man få kjøpt for 100 kroner ved henvendelse til sekretæren Svein Erik Lund for fjellstyrene på Hardangervidda.

Fiskeforvaltning:

Fiskeforvalter Erik Garnås

Miljøvernavdelingen

Fm-Buskerud,

Postboks 1604,

3007 Drammen

Tel: 32 26 68 07 / 41 10 07 32

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Informasjon

Fiskekort

Dagskort kr. 60,-, 2 dagerkort kr. 100,- 3-dagers kort kr. 150,-, ukeskort kr 200,- og sesongkort kr. 400,-.