Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Storevatn / Helsingvatn /Attjern

Abbor: Ørret:

Fisketiden

01.06 - 15.09.

Når pinsen kommer før 1. juni starter sesongen kl. 08.00 lørdag i pinsehelgen i Hemsil-vassdraget.


Storevatn,Helsingvatn og Attjedn finner du på vei mot Lykkja. De har en god bestand av fjellørret. Det finnes også abbor, spesielt i Attjern.


Snittvekt ørret ca. 600 gram
Mulighet for leie av båt.


Mer info om fjellvann

Informasjon

Hemsedal Turistkontor

tlf. + 47 32 05 50 30.


Hemsedal Booking

tlf. + 47 32 05 50 60.

Fiskekort

Hemsedal Turistkontor, Velkomstsenteret, Shellstasjon, turistbedriftene Moen Camping, Bru Haug, Fossheim, Elvely, Hemsedal Ferie & Hyttepark og butikker (Kiwi, Hemsedal Sport, Totten Sport, Coop Marked på Trøim og Tuv) og kiosken på Eikredammen.

Kategori: