Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Tysselva / Tysseelva Stengt for fiske.

Laks: Sjøørret:

Fisketiden

Hele den lakseførende strekningen er stengt for alt fiske.
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx

Det vitenskapelige råd for lakseforvaltning 2010:Stengt for fiske etter villaks fra og med 2008. Mye oppdrettslaks. Regulert.
I 2007 ble det ikke observert gytefisk ved tellinger (RB), mens det ble observert syv gytefisk (seks
mellomlaks og en storlaks) i 2008 og seks mellomlaks i 2009. Noe fisk kan imidlertid ha stått i
Frølandsvannet under tellingene, og dette gjør det vanskelig å vurdere oppnåelse av gytebestandsmålet.
Det ble nesten ikke funnet årsyngel i 2008 (RB), noe som antyder at gytebestanden
året før var svært lav. I 2009 ble det funnet en del årsyngel. Vi antar at oppnåelsen har vært svært
lav i de siste år.
Kultivering og uttak av stamfisk: Det har lenge vært drevet kultivering i en liten skala i dette vassdraget.
Det har vært tatt små mengder stamfisk (under fem pr år i de senere år) og avkom (noen
få tusen) har vært satt ut som ettårig yngel. Det planlegges reetablering/tilførsel av laks fra nærliggende
bestander ved utsetting av rogn. Det ble ikke tatt ut stamfisk i 2009.


God lakselv!

Fisketid laks 15.07 – 30.09, sjøørret 01.07 –30.09. Det er lov å ta opp oppdrettslaks og regnbueørret under sjøørretfiske. Best fiske under fossen like ovenfor sjøosen.Eikedalselva renner ut i Frølandsvatnet, mens elva videre ut fra Frølandsvatnet heter Tysseelva.I Tysseelva er det bygget laksetrapp for å hjelpe fisken videre oppover i de kraftige strykene.


Fangstrapporter:

1995: 544 kg laks (3) og 22 kg sjøørret (1)


1996: 361 kg laks ( 3,3) og 28 kg sjøørret (0,8)


1997: 597 kg mest oppdrettslaks (3,1) og 45kg sjøørret (1)


1998: 491 kg laks (2,8) og 24 kg sjøørret (0,8)


1999: 1423 kg laks (2,7) og 56 kg sjøørret (0,9)


2000: 281 smålaks, 156 mellomlaks og 9 storlaks, som tilsammen blir 446 laks på 1233 kilo, et snitt på 2,8 kilo. I tillegg ble tatt 60 sjøørret på 62 kilo, et snitt på 1 kilo.


2001: 690 kilo laks ( 3,5) og 22 kilo sjoorret (1,1)


2002: 1581 kilo laks (3,7) og 61 kilo sjøørret (1,2)


2003: 182 laks på 701 kilo (3,9) og 74 ajøørret på 77 kilo (1)


2004: 73 smålaks, 21 mellomlaks og 1 storlaks, ialt 95 laks på ialt 225 kilo ( 2,4) og 47 sjøørret på ialt 39 kilo.


2005: 704 kilo laks og 55 kilo sjøørret.


2006: 189 laks på 467 kilo og 18 sjøørret på 18 kilo.


2007: 120 laks på 376 kilo og 35 sjøørret på 39 kilo


2010- 2012: Stengt.Fangst og skjellprøver 1986-2006Informasjon

www.sjfl.orgFiskeregler og fisketider:


Fiskeforvalter Atle Kambestad

Tel: 55 57 22 12

Fax: 55 57 20 12

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Ove Gåsdal

Tlf: 94 62 17 46


Overnatting:

Bjørkheim Kro & Motell, 5652 Årland, tel + 47 56 58 77 40.

Fiskekort

Sportsdepoet Bergen, Engene 14, 5011 Bergen, tel + 47 55 90 17 10.

Knudsens Mat Tysse, 5650 Tysse, tel + 47 56 58 63 32.

Solheim Autoservice, 5652 Årland, tel + 47 56 58 78 50.