Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Sævareidelva 2008

Foto: Vegard Nielsen.
Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

2008-2012:

01.07 - 15.09Best fiske i juli og første halvdel av august

Fiskesesongen starter i juni, samtidig med at den første store laksen går på elva.Vegard Nielsen mener imidlertid at den beste tiden er i hele juli og første halvdel av august. Mot slutten av august og i begynnelsen av september blir fisken brun og kjønnsmoden.


Kart over Hordaland fylke


Villaks på 11,5 kilo!


Frem til 8.juni 2003 var det tatt 8 laks i Sævareidelva, den største på 11,5 kilo, og dessuten et par rengbueørreter, forteller Vegard Nielsen til Fiskeguiden. Det er en bra start.

Fiske hele året!


I Sævareidelva, som renner ut fra Henangervannet, er det tillatt å fiske hele året. Her finnes en del villaks og sjøørret, men mest oppdrettslaks, rømt regnbueørret og sjørøye
Foto øverst: Magne Langaaker.
Fantastiske fiskeplasser!


Sævareidelva ligger syv mil utenfor Bergen, en kjøretur på halvannen time fra Vestlandets hovedstad.
Skogseidvassdraget, med Skogseidvannet og Henangervannet er mest kjent for sitt fantastiske røye- og ørretfiske.

Regulert

Det Sævareidelva renner ut fra Henangervannet er det en reguleringsmekanisme for vannføringen, som åpner og lukker seg automatisk, alt etter vannstanden i Henangervannet. Det betyr at det i tørketider er lite vann i elva med liten eller oppgang. Laksen blir gående i sjøen utenfor elvemunningen.


Vannføringen i elva bestemmes stort sett av Sævareid Fiskeanlegg.De bruker vann direkte fra Henangervannet, og trenger de mer, stenger de bare valsen og tar noe av elvevannet til anlegget sitt.
70 kroner døgnet


Det er ikke mange år siden fisket her ble regulert. Før var det fritt. Nå koster det 70 kroner døgnet å fiske her fra midnatt til midnatt.

Fiskekortet ordnes ved selvbetjening på brakka som står ved nedgangen til elva. Her ligger det også fangstbok som du skal registrere fangsten din i før du forlater elva.Inntektene fra fiskekortsalget brukes i hovedsak til å forbedre fiskeforholdene.

Smoltrømlingene er blitt til villaks!

Stadig flere sportsfiskere strømmer til Sævareidelva for å delta i det fantastiske fisket etter laks, laks- og ørrethybridene, regnbueørreten, sjøørreten og sjørøya.

Mye av laksen som går på elva,har nok i sin tid rømt som smolt fra Sævareid Fiskeanlegg. Siden den har vokst opp ute i storhavet, og aldri har gått i noen merd, ser den ut som en hvilken som helst villaks.
Fisk på opptil 20 kilo!

Det er ikke uvanlig å få fisk på opptil 15 og 20 kilo i Sævareidelva. Er du heldig, kan du få 4-5 laks i løpet av en dag.

Gratis-sone

Det er bare elvestrekningen på 300 meter ovenfor brua over til fiskeanlegget som omfattes av fiskekortordningen. Det resterende 200 meter lange strekket nedenfor brua, er like attraktivt, men her er det fritt fiske.Bare folk med fiskekort fører fisken sin inn i fangstboka. Det som blir tatt nedenfor brua, kommer ikke med på statistikken, og det totale bildet av årsfangsten i Sævareidelva er derfor undervurdert. Vegard Nielsen har hørt om fiskere som her har tatt nærmere 100 laks i løpet av en sesong uten å ha betalt en krone. I tillegg kommer de store mengdene av fisk som blir tatt i laksegarna og kilenøtene ute i fjorden, 200- 300 meter utenfor utløpsosen.
9 av 10 fiskere bruker reke som agn

Ni av 10 fiskere bruker hovedsakelig reke som agn. Hele reker er det beste. Andre fisker med mark, sluk, spinner og flue, alt etter vannføringen og fiskeforholdene ellers. Med mye vann i elva, er det er bra fisket over hele strekningen. Med lite vann er det kampom plassene i den øverste hølen.

Parkering ved ungdomshuset


Det er ikke uvanlig Sævareidelva besøkes av opptil 20-30 fiskere i løpet av en dag. Folk parkerer ved Breidablikk, ungdomshuset i bygda. Her er det god plass og til og med muligheter til å sette opp telt eller campingvogn, forteller Vegard Nielsen.


Med liten vannføring blir laksen gående ute i sjøen, og det er da ikke uvanlig å se stimer på både 40 og 50 storlaks utenfor elveosen.
Butikk med ekstraservice!


Det er bare en butikk i Sævareid. der kan du handle, kjøpe fiskekort, levere tippekupongen og sende post. Her får du også råd om hvor du kan overnatte. det finnes billige rom å oppdrive like ved elva. Det er Trygve Haugen driver butikken, og telefonnummeret hans er 56 58 31 10. Han kan også fortelle hvor du kan leie båt for å fiske i sjøen minst 100 utenfor elveosen og i Henangervannet. I elva er det båtforbud.
Like ved butikken bor også oppsynsmannen Hartvig Haugen, som også kan svare på de fleste spørsmål om fiske og gi gode råd til de som kommer hit med fiskestang for første gang.

Rømlinger fra Bolaks!

Vegard Nielsen har fisket i Sævareidelva siden han var en neve stor og ser tilbake på masse fiskeglede. Han har fått fisk på både 15,5 og 16 kilo, og i sesongen 2002 har han 25 laks på samvittigheten. Hovedtyngden av fangstene hans lå på 4-5 kilo. Veldig mye av den var oppdrettsfisk, da Bolaks, som ligger et kvarters kjøring unna, klarte å miste enormt med slakteklar fisk. Det gikk ikke mer en et par dager før vi skjønte at veldig mye fisk hadde funnet veien til Sævareidelva, forteller Vegard Nielsen.
Bruk redningsvest!

Etter den stygge drukningsulykken i Sævareidelva sommeren 2002, vil Vegard Nielsen anmode at sportsfiskerne bruker skikkelig redningsvest. Svabergene er galtte, og du kan fort skli ut i elva i et ubetenksomt øyeblikk. Mannen som druknet sist sommer, gjorde nettopp det. Han skled og ramlet uti. Med store slagstøvler og fullt regntøy, var det umulig for ham å holde seg flytene, så stor som elva også var den ulykksalige dagen.

Et eldorado for sportsfiskere!

For en fisker som ønsker å kombinere røye- og ørretfiske med laksefiske, er området et eldorador. Vil en ha fjellørret, kan du bare ta deg en tur i en av elvene som finnes, eller dra til fjells, til ett av de mange gode fiskevann der. Mulighetene er mange,og naturen storslagen, sier Vegard Nielsen.
Kjempefangster i Sævareidelva i 2002!

Sævareidelva er undervurdert. Det er helt klart når vi leser fangstboka for 2002, som Vegard Nielsen har sendt oss:

Det ble ialt tatt 399 fisk. Av dette var 343 laks på tilsammen 1798 kilo. Det blir en snittvekt på 5,24 kilo! I tillegg kommer 56 ørret på tilsammen 76,3 kilo, som gir en snittvekt på 1,36 kilo.
Av totalfangsten var 82 prosent eller 330 oppdrettsfisk, mens resten på 17,3 prosent eller 69 fisk var villfisk.
Av fangsten ble 112 laks og 10 ørret tatt i juni, 199 laks og 17 ørret tatt i juli, 8 laks og 7 ørret i august, 5 laks og 13 ørret i september,10 laks og 3 ørret i oktober, 9 laks i november og 6 ørret i desember.

265 fisk ( 66,4 prosent) ble tatt på reke

66 fisk ( 16,5 prosent) ble tatt på mark

27 fisk ( 6,77 prosent)ble tatt på sluk

22 fisk ( 5,5 prosent) ble tatt på spinner

12 fisk ( 3 prosent) ble tatt på spinner

2 fisk ( 0,5 prodsent) ble tatt på scampi

1 fisk ble krøket

1 fisk ble tatt på krabbe

1 fisk ble tatt på brisling

1 fisk nle tatt på makrell

1 fisk ble tatt på kreps
Siden de 3 første sidene av fangstboken manglet, kan årsfangsten ha vært 250 kilo mer, eller i overkant av totalt 2 tonn, mener Vegard Nielsen.

Når en tar med alt som fiskes nedenfor elven, samt det som taes i garn tror han at totalfangsten kanskje har vært 5 tonn!

- I min omgangskrets ble det tatt ca 200 laks nedenfor broen, og det tilsvarer ca 1 tonn, og i tillegg kommer det andre fikk, pluss garnfiske!
Rømlinger de luxe! Dette er 6 frosne lakser på mellom 5 og 7 kilo klar til filetering og røyking. Dette er oppdrettsfisk så stygg som den kan bli. Ikke rart at de lot den rømme fra Bolaks-anlegget ved Bergen. Vår kontaktmann i Sævareidelva, Vegard Nielsen ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)fisket disse i slutten av juli og begynnelsen av august.

Informasjon

Fiskekort