Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Torfinnsvatnet

Ørret:

Fisketiden

Kart over Hordaland fylke


Kart over Voss kommuneØrret med snittvekt på 400 gram!


Det største tilløpet fra Torfinnsdalen er ført over i Bergsdalsvassdraget i en 2 km lang tunnel og rør til Hodnaberg kraftstasjon, med avløp til Hamlagrøvatnet ( s.d.), 10 km fra Bulken stasjon.
Torfinnsvatnet ligger 893,4 m.o.h.,dekker et areal på 6,15 km2, er 5,5 km langt og er 2 km på det bredeste. Største dypt 30 meter, med grunner i sør , vest og midt i vannet.Det er et fjellvann med sandstrender, med en del berglendt og noe myr. Sør- og nordsiden er lett fremkommelig, mens det på øst og vestsiden er nærmest umulig å ta seg frem langs stranda. Regulert.
Middels bestand av ørret med snittvekt 400 gram, men det er tatt fisk på opptil 2 kilo. God kvalitet. Rød i kjøttet. Avhengig av påfyll av settefisk og yngel. Beste fisketid: august og september.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: