Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Svartavatnet / Heinvassdr

Ørret:

Fisketiden

Kart over Hordaland fylke


Ørret på over kiloen!

Svartevatnet ligger 14 km vest/sørvest for Haugastøl stasjon. Tilløp fra bekker nord, fra Svartevasstjønn, og med avløp til Dragøyfjorden, som alt sammen ligger øverst i Heinvassdraget.
Svartevatnet(Svartavatnet) ligger 1229 m.o.h., er 2 km langt og 1 km på sitt bredeste.

Det er et forholdssvis dypt vann Liten bestand av ørret, men kvaliteten er god og den er rød i kjøttet. Her skal gå ørret på over kiloen.I Dragøyfjorden er det vanlig med halvkilos-ørret.

Finprikkørret!


I Svartevasstjern ( Svartevasstjørni, Svartevasstjønn) , Svartevatnet (Svatavatnet) og Dragøyfjorden vi finner en finprikket ørret-type som lever sammen med den vanlige fjellørreten. Prikkauren har fine prikker over hele kroppen, helt ut til enden av halefinnen. I øyet har den fire svarte prikker som danner et svart kors.

Finprikkørreten skal visstnok bare finnes i disse tre vanna - og i Setningen i Atnavassdraget.Finprikkørreten regnes som urfisken blant ørreten, som trolig vandret inn på Hardangervidda etter siste istid for 9000 år siden.

Informasjon

Fiskekort

Fiskekort Ullensvang:

Ullensvangkortet.

Felleskort for fiske med stang og håndsnøre i private elver og vann fra 01.01 - 30.09.
Ullensvang fiskeadministrasjon

5380 Kinsarvik

Tel: + 47 53 67 15 00

Ullensvang og Odda statsalmenning.

Felleskort for et område på 819 km2 i Odda og Ullensvang med 120 fiskevann og 80 kilometer med ørretelver, 6 utleiehytter med båt.

Kortet kan kjøpes på turisthytter på Hardangervidda.

Felleskortet for statsalmenningane på Hardangervidda.

Ullensvang fjellstyre

v/ Per Helge Sekse

5773 Hovland

Tel: + 47 53 66 18 40
Turistinformasjonen i Kinsarvik

5780 Kinsarvik

Tel: + 47 53 66 31 12Kart og mer info

Kategori: