Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Oselvo / Oselva 2018

Foto: Liv-Randi Lind.
Laks: Sjøørret:

Fisketiden

Laks 15.06 – 15.09.

Sjøørreten fredet

All hunlaks gjenutsettes etter 1.september

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Døgnkvote: 2 laks

Forbod mot not- og garnfiske nærare grense elv/sjø enn 500 meterhttp://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx

Vannføringen i Oselvo-Røykenes i dag

Info Oselvo 2015


Os Jakt og Fiskelag har overtatt leikegrinda til Bergens Sportsfiskere!


Bergens Sportsfiskere elsket denne vakre elven med store , runde og dype høler med markerte inn-os og lange, rolige strømnakker, omringet av slanke kastebrygger. BS-hytta med sine fire senger, med kjøkken og stue ble benyttet av alle som fisket på foreningens seks soner
Men dette var før 2004. I dag har Os Jakt og Fiskelag overtatt fiskestrekningen. Det ble for kostbart og for komplisert for Bergens Sportsfiskere å ha den.Os Jakt og Fiskelag har fra 2005 inngått en 5 års avtale med Lunden Grunneierlag og Statskog om leie av den tidligere Kremretten , den mangeårige leikegrinda til Bergen Sportsfiskere, som BS ikke lenger hadde råd til å ha. Os jakt og Fiskelag overtok BS – retten med et prøveår i 2004. De fikk et underskudd på 5 000-10 000 kroner på kortsalget, men lederen av laget Einar Sørstrønen sier til Fiskeguiden at dette regner man med å dekke inn ved å heve kortprisen på sone 2, ett av lagets mest populære fiskestrekninger. Således går kontrakten i hop, med Sørstrønen legger ikke skjul på at han er svært skuffet over hvilken prisleder Statskog er blitt på de samfunnsgoder som oppfattes som felleseie for folk flest.


Den meste populære fiskehølen!


Grytidlig åpningsdagen for årets laksefiske 1.juni 2005 Terje Kopperud to laks på 3,8 og 4,2 kilo i Kvernhushølen, den mest populære fiskeplassen i Oselva. Foto: Liv-Randi Lind.

Mer informasjon:


Os jakt og Fiskelag

Einar Sørstrønen

Tel: + 47 56 30 81 37 / + 47 90 07 97 20

Medlemmer av fiskeutvalget:


Peter Moesgård · Leif Juvik · Jan Rotnes · Paul Lekven · Einar Sandstedt

Os Jakt og Fiskelag

Leieavgtale med Statskog


Os Jakt og fiskelag har en langsiktig avtale med Statskog om leie av Oselva.


Snitt på 0,8 kilo


Fisken i Oselva er forholdsvis liten av vekst. Sjøørreten har en gjennomsnittsvekt på 800 gram , laksebestanden består av smålaks på gjennomsnitt 1,5 til 1,7 kilo. Større fisk er sjeldne.

Aprilspøk!Fisket er avhengig av god vannføring. Med lite vann står fisken i kø foran munningen i påvente av stigende elv. Heldig er den som da har sikret seg fiskekort! I gamle dager ble meldingen om årets første laks i Oselva oppfattet som aprilspøk, og ikke kjenner jeg noen annen norsk elv der laksen går tidligere opp. Den nederste strekningen er best, men når fisken får fordelt seg på elva, er det mange lure plasser å finne lenger oppe i elva. På slutten av sesongen kommer oppdrettslaksen og sjøørreten. Derfor er det viktig i en elv som dette å ha en forlenget fisketid i enden av sesongen.

Har du prøvd Os-sluken?Heggeli og Hairy Mary er populære fluer i Oselva. Dessuten finnes det fremdeles fiskere som har de gamle slukene som ble laget ved Tvedt Slukfabrikk på Osøyri til frempå 1970-tallet. Jeg vet ikke hvor effektive de gamle Os-slukene er i dag, men i hvert fall er de attraktive som samlerobjekt.

Slukfabrikken på Osøyri var for øvrig den første her i landet som laget svivler.


Lur plass på liten vannstand


Os Jakt og Fiskelags sone 0 omfatter brakkvannsområdet opp til Gamlebroen med et par gode høler og et lite stryk. Strekningen fiskes best ved moderat/stor vannstand, men kan også være lur på lav elv. Dette er en meget god fiskeplass for flue om natta, men også en god markplass. Det står alltid fisk her!

Prøv renna nederst i sonen!


Sone 1 er best på stor elv. Her er masse stryk og et par høler. Prøv renna nederst i sonen. Sone 1 fiskes best med mark.

Lokalfiskerens favorittplass!


Sone 2 er lokalbefolkningens favorittplass. Her er det alltid godt fiske og det er ikke unormalt med døgnfangster på 10 fisk, forteller, Peter Moesgård, lederen av lagets fiskeutvalg. Strekningen består av en foss, et stryk og 2 høler. Dessverre er sone 2 utsolgt for 2001!


Norges billigste lakseplass!Sone 3 er altfor lite fisket. Rett over fossen i sone 2 er det en kongeplass om det bare er nok vann i elva. Ellers er strekningen meget variert med høler og stryk. her er lett å få fiskekort og det er billig!

Her står alltid fisk!


Sone 4 er en dyp høl hvor det alltid står fisk. Best med stor vannføring. Her er lett å få kort.


Beste fiskestrekningen!


Sone 5 er en av de beste fiskestrekningene. Den er vanskelig å fiske og best ved moderat vannføring. Mange små fosser og stryk, der all fisk stopper en stund.

Fiskekortprisene på strekningen til Os jakt og fiskelag


Sone 0 kr 80 for 2 stenger for 8 timer.

Sone 1 kr 60 for 2 stenger for 8 timer.

Sone 2 kr 120 for 2 stenger for 8 timer.

Sone 3 kr 50 for 2 stenger for 8 timer.

Sone 4 kr 50 for 1 stenger for 8 timer.

Sone 5 kr 100 for 3 stenger for 8 timer.Kort kan kjøpes på MX Sport

Os

Tlf: 56 30 09 02.Kongens elv


Dette var en gang Kongens elv! Lyse Kloster, som var grunnlagt i 1146 som datterkloster av Fountains Abbey i England, fikk allerede i begynnelsen på 1200-tallet hånd om den største lakseretten i Oselva. Etter reformasjonen ble alt regnet som Kongens eiendom, men kom over på privat eie i siste halvdel av 1600-tallet. I 1878 ble alle gårdene under godset solgt til Os-bøndene, som dermed fikk fiskeretten sin tilbake.


Årets første tert!


Svein Erik Larsen med sin tert på 2,2 kilo som han tok første fiskedagen 2005.


Fangstrapporter:


Carl Corneliussen med sin laks på 12,8 kilo og Hugo Hjelle med sine lakser på 11,8 og 5 kilo tatt på Tøsdal (Kremretten) 24.juli 2012
1995: 311 kg laks (2,2) og 263 kg sjøørret (0,9)


1996: 662 kg laks (2,7) og 548 kg sjøørret (1)


1997: 272 kg mest oppdrettslaks (2,8) og 182 kg sjøørret (0,9)


1998: 329 kg laks (3,2) og 496 kg sjøørret (0,9)


1999: 895 kg laks (2,2) og 491 kg sjøørret (0,9)


2000: 507 smålaks, 79 mellomlaks og 4 storlaks, som blir tilsammen 590 laks på 1321 kilo ( snitt 2,2. 18,7 prosent av fangsten var oppdrettslaks. I tillegg ble det tatt 681 sjøørret på 734 kilo ( snitt 1,1).


2001: 1422 kilo laks (2,2) og 617 kilo sjoorret (1)


2002: 802 kilo laks (3,2) og 423 kilo sjøørret (1,1)


2003: 361 laks på 966 kilo (2,7) og 482 sjøørret på 540 kilo (1,1).


2004: 110 smålaks, 83 mellomlaks og 22 storlaks, ialt 215 laks på tilsammen 648 kilo (3), samt 181 sjøørret på tilsammen 182 kilo.


2005: 1058 kilo laks (2,1) og 469 kilo sjøørret (1).


2006: 281 laks på 794 kilo og 143 sjøørret på 161 kilo.


2007: 246 laks på 790 kilo og 57 sjøørret på 116 kilo.


2008: 201 laks på 678 kilo og 43 sjøørret på 39 kilo.


2010: 136 laks på 503 kilo og 40 sjøørret på 43 kilo


2011: 361 laks på 1264 kilo og 43 sjøørret på 53 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 94 laks på 295 kilo og 30 sjøørret på 39 kilo.


2012: 232 laks på 894 kilo og 12 sjøørret på 1 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 10 laks på 46 kilo og 54 sjøørret på 46 kilo.


2013: 178 laks på 639 kilo og 5 sjøøret på 5 kilo


2016: 176 laks på 636 kilo og 69 sjøørret på 63 kilo, hvorav 15 laks på 48 kilo og 67 sjøørret på 61 kilo ble gjenutsatt.


Informasjon

Osvassdragets Eigarlag

leder Olav Valle

Fiskekort

Fiskekort for Os Jakt og Fiskelags 5 soner, samt den 300 meter lange Hetleflotstraumen i Oselva er til salgs hos MX Sport på Amfi Os. Husk medlemskontingent og kvittering for betalt fiskeravgift.Kortsalget foregår etter følgende prioritering:

Medlemmer av laget som er med dugnad, får 1.prioritet på kjøp av fiskekort, deretter medlemmer som ikke deltar i dugnad, og så blir resten solgt til ikke-medlemmer. Restbeholdning av kort blir deretter lagt ut i forretninger MX Sport på Os.

Prisene for 8 timers fiske er 80 kroner i sone 0, 60 kroner i sone 1, 120 kroner i sone 2, 50 kroner i hver av sonene 3 og 4 og 100 kroner i sone 5. Den mest populære sone 2, med Kvernhushølen, der bildet til høyre en hentet fra, blir som regel fullbooket i løpet av kort tid. For å komme i betraktning her, må du faktisk ha deltatt i laget dugnader.
Mens kortene til Os Jakt og Fiskelags 5 soner selges på overfor nevnte betingelser, er det ingen restriksjoner på kortsalget til Kremsonen, den 5 kilometer lange tidligere leikegrinda til Berge Sportsfiskere. Her selges det 100 sesongkort for perioden 1.juni - 24.september til 1000 kroner pr. kort enten du er medlem av Os Jakt og Fiskelag eller ei. Kortet fr man tilsendt ved å sende 1000 kroner til Oslo Jakt og Fiskelag, Boks 245, 5202 Os, konto: 3631 07 05874. De som ikke hadde kort i fjor, må i tillegg til betalingen send et bilde av seg selv, helst pr. EPOST
Lagets leder Einar Sørstrønen sier at man med sesongkortet kan fiske over hele Kremstrekningen og innrømmer at man nok kan risikere køfiske om alle 100 møter opp samtidig. I 2004 gikk det bra. Det var god plass, men så var da også bare 80 av kortene solgt. Likevel, med fullt kortsalg, blir det 50 meter fiskeplass til hver, sier Sørstrønen. I tillegg til de 100 sesongkortene vil det fra uke 26 bli solgt en del ukeskort til 600 kroner.
I tillegg til Os jakt og Fiskelag, har Sjur Vein leid en rett på østsiden av Kvernhushølen i sone 2, som han leier videre ut når han ikke selv fisker her.Sårbar

Men forvalterne har i de siste årene slitt med oppdrettslaks, furunkulose og vibriose. For 10 år siden ble det funnet flere hundre døde laks i elva etter en slik epidemi. Men heldigvis har man sikret et tilstrekkelig genmateriale i genbanken i Eidfjord og fisket i elva er dessuten blitt atskillig bedre etter at man innførte den to kilometerlange fredningssonen i fjorden utenfor munningen.