Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Nedre Krokavatn

Ørret:

Fisketiden

Kart over Hordaland fylke


Dypt i Krokavatn


- Tanker fra et gjennomblåst telt klokken 5 om morgenen inne på Hardangervidda. ---
Kan ved passende anledninger synges på melodien: "Dypt i bondens aker...".
Vår kjente revyforfatter Alfred Næss skrev denne visen på en VI MENN- tur med seniorfiskere til Hardangervidda med forfatteren Alfred Næss, tegneren Sven Sønsteby og journalisten Eivind Fossheim som fiskeguider.
Dypt i Krokavatn

bak en knudret sten på bunn

står en gammel ørret

stor og fet og rund.

Så en dag ved morgengry

farer skyggen av et fly

over bunnens lyse sand

i et vidde-vann

Opp fra byens skodde

kommer fiske-sultne menn.

På en lyngvokst odde

reises telt igjen.

Ut i fjellets kalde vind

med ørret-sug i sjel og sinn

streifer de langs viddas vann

6 forblåste mann.

Men den gamle ørret

ser det hele fra sin sten:

fiskestang og snelle

vaderkledde ben.

Han er listig og erfarn

kjenner krok og bondens garn.

Han er sikker i sin sak;

gjør på ert et vak!
Skjelvende av iver

står de tapre fiskermenn.

De kaster og de hiver

om og om igjen:

flue, spinner mark og sluk

med trippelkrok og sølvblank buk.

Fisken smiler til sin viv:

Jøsses for et liv!

Og han kan forklare:

Der er "Droppen", følg nå med,

den der vesle,rare

er en "Åsen-skje"!

Under stenens pukkelrygg

står han der så stor og trygg

ser at kast på kast på kast

bare sitter fast.

Og mot kveld er stenen

pyntet som et juletre;

metervis av senen

vifter lystig med.

Sakte går de fiskermenn

hjem til teltene igjen

med nesa kald og blek som voks

til fiskeboll på boks!
Alfred Næss


Kilosfisk!


Nedre Krokavann tilhører Ullensvang statsalmenning. Gangvei fra Besså til Hansbu. 15 km gjennom fint fjellterreng.


Vannet har tilløp fra Øvre Krokavatn (s.d.) og avløp til Kvenna. Nedre Krokavatn liugger 1125 meter over havet, er 5,5 kilometer langt og er 3 kvadratkilometer.
Det er et grunt fjellvann med flere os. Østsiden myrlendt. Gode næringsforhold for ørreten, med marflo øverst på menyen. Kilosfisk. Rød kjøttfarge.

Informasjon

Fiskekort Ullensvang:

Ullensvangkortet.

Felleskort for fiske med stang og håndsnøre i private elver og vann fra 01.01 - 30.09.
Ullensvang fiskeadministrasjon

5380 Kinsarvik

Tel: + 47 53 67 15 00

Ullensvang og Odda statsalmenning.

Felleskort for et område på 819 km2 i Odda og Ullensvang med 120 fiskevann og 80 kilometer med ørretelver, 6 utleiehytter med båt.

Kortet kan kjøpes på turisthytter på Hardangervidda.

Felleskortet for statsalmenningane på Hardangervidda.

Ullensvang fjellstyre

v/ Per Helge Sekse

5773 Hovland

Tel: + 47 53 66 18 40
Turistinformasjonen i Kinsarvik

5780 Kinsarvik

Tel: + 47 53 66 31 12Kart og mer info

Fiskekort