Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Modalselva / Moelva 2017

Laks: Sjøørret:

Fisketiden

Laks og sjøørret 15.07–15.09


Kart over Hordaland fylkeKart over Modalen kommune


Reetablering av laks i Modalsvassdraget


Ein gong var det ein eigen laksebestand i Modalsvassdraget. Denne gjekk tapt på 1970-talet som følgje av forsuring. I 2014 starta arbeidet med å få tilbake laksen i vassdraget, då 110 000 rogn av Vossolaks vart planta ut. Vossolaksen vert brukt som «donor» for Modalsvassdraget, sidan Modalslaksen aldri rakk å verte lagt inn i genbank. Plantinga i 2015 vart gjennomført i april, og rognplantinga vil halde fram i åra som kjem. I tillegg til rognplanting, planlegg vi årlege slep av smolt frå Modalen, første gong i 2016. Smolten som skal slepast vert produsert på Voss klekkeri.


Kalking
Vasskvaliteten i Modalsvassdraget er i 2015 ikkje god nok til at ein laksebestand kan etablere seg utan hjelp. Det er framleis for surt for laks i vassdraget. Vassdraget skal kalkast, og arbeidet med å få dette på plass er i gang. Det nye kalkdoseraranlegget i Modalsvassdraget vert liggande på Espeneset. Målsettinga er å ha anlegget klart til smoltslep i 2016.


Skuffende fangst etter at elva ble åpnet igjen i 2014


Etter å ha vært stengt i flere år, ble elva åpnet igjen for fiske i 2014. Men fangsten ble jkke som forventet. Bare 13 fisk på tilsammen 63 kilo, var årsresultatet. Fem av laksene var over 7 kilo.


Stein Ove Kollvangsnes frå Osterøy er ein av mange som har prøvd fiskelukka i Modalselva denne sesongen.


Like nedom Raudbåtshølen, mellom Mo og Hugnastad, står Kollvangsnes ute i elva og fiskar med flogestang. Han synest det er veldig bra at dei no prøver å laga lakseelv att av Modalselva, sjølv om han endå ikkje har landa årets første modalslaks.
Men vonleg er det like før, han har nemleg mista to laksar. Håpet hans er at tredje gongen er mark.Kart over Hordaland fylkeKart over Modalen kommune
Vossolaks til Modalselva


Nytt kalkingsanlegg i drift fra 2017


Rehabeliteringen av Modalselva er i gang. Den første rogna av Vosso-laks fra genbanken ble satt ut i Modalselva i april 2014, og fra 2017 kommer det nye kalkingsanlegget i drift, forteller fylkesfiskeforvalter Gry Walle ( 3.mars 2015).


Den opprinnelige laksestammen i Modalsleva døde ut på 1970-tallet. Nå skal den reetableres av vossolaks fra genbanken.


Fine sjøørretstrekninger nedenfor Hellandsfossen

Halgeir Neset er en ildsjel og en dreven fluefisker etter sjøørret. Det er en opplevelse å fiske med flue sammen med ham i de fine sjøørretstrykene nedenfor Hellandsfossen.
Prøv elva når andre elver har for lite vann!


Modalselva har sitt utspring i Stølsheimen, og er laks og sjøørretførende seks kilometer. Den er regulert, men har en minstevannføring som burde gi brukbare fiskemuligheter i perioder når andre elver har ekstremt lav vannstand. Den er en typisk sjøørretelv med fisk opptil 4-5 kilo, men det mest vanlige er fisk på rundt 1 - 2 kilo.

I den tørrlagte Hellandsfossen ligger en av Europas største og styggeste laksetrapper.Overnatting:


Modalen Sjø og Fritid, tel 56 59 97 70


Straumes romutleie, tel 56 59 98 37


Stian Steinsland, tel + 47 97 04 01 60Mer informasjon, kart og bilder av alle soner og fisketips:ModalselvaFangstrapport:


1995: 46 kg laks (3,1) og 243 kg sjøørret (1,4)


1996: 38 kg laks (3,2) og 217 kg sjøørret (1,4)


1997: 134 kg oppdrettslaks (4,3) og 210 kg sjøørret (1,4)


1998: 57 kg laks (4,1) og 119 kg sjøørret (1,3)


1999: 92 kg laks (4,2) og 159 kg sjøørret (1,3)


2000: 15 smålaks og 5 mellomlaks på tilsammen 55 kilo (2,8). Mest oppdrettslaks. I tillegg ble det tatt 73 sjøørret på 90 kilo (1,2).


2001: 48 kilo laks (4) og 127 kilo sjoorret (1,3)


2002: 83 kilo laks (4,2) og 198 kilo sjøørret (1,1)


2003: 10 laks på 33 kilo (3,3) og 204 sjøørret på 217 kilo (1,1)


2004: 3 smålaks og 9 mellomlaks på tilsammen 44 kilo (3,7) og 175 sjøørret på tilsammen 194 kilo.


2005: 36 kilo laks (3) og 130 kilo sjøørret (1,2).


2006: 24 laks på 63 kilo og 51 sjøørret på 74 kilo.


2007: 8 laks på 35 kilo og 37 laks på 49 kilo.


2008: 23 oppdrettslaks på 106 kilo og 25 sjøørret på 36 kilo.


2010: 9 laks på 49 kilo og 85 sjøørret på 121 kilo.


2011: 2 laks på 9 kilo og 1 sjøørret på 1 kilo.

2012: Stengt for fiske.


2016: 33 laks på 175 kilo og 16 sjøørret på 21 kilo. All sjøørret ble gjenutsatt.
Fangst og skjellprøver 1986-2006Informasjon

Audun Eidsnes

5729 Modalen

Tel: 56 59 99 36Fiskeregler og fisketider:


Fylkesfiskeforvalter er Gry Walle

Fiskekort

Fiskekort til strekningen opp til Hellandsfossen kan kjøpes hos Tom Imsland, tel 99 35 84 89.
Stian Steinsland tel 97 04 01 60Fiskekort til elva over Hellandsfossen kan kjøpes i Turistinformasjonen, tel 56 59 90 07 kl. 09.00-15.00 på hverdager og på søndager kl. 13.00-15.00. Lørdag stengt.
Audun Eidsnes

5729 Modalen

Tel: 56 59 99 36

Kategori: