Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Midtre Grøndalsvatn

Ørret:

Fisketiden

Kart over Hordaland fylke


Ørret på opptil 4-5 kilo!


Veigvassdraget har et nedbørsfelt på 498 km2. Elva Veig har sitt utspring i Grytevatnet (1397 m.o.h.) 3 mil inne i fjellheimen, sør for Hårteigen.


Utgangspunktet for sportsfiskere er Viveli, der elva Vivo med alle sine små og stor vann kommer ned i Veig fra vest.
Litt lenger opp, før du kommer til Hadlaskard turisthytte, kommer elva Olbogo inn, også fra vest, med sine mange små og store vann.


Ved Åremot, 8 km sør for Hadlaskard, deler Veig seg i to grener, elva Grøno som kommer inn fra sør og Olavdalselva som kommer inn fra øst.

Ved elva Veig finner du hyttene Viveli, Hedlo og Hadlaskard. Lang inne mot Hårteigen, øst for elvegreina Olbogo, ligger Torehytta.


I vassdraget er bestanden av ørret svært ujevn, fra tette bestander av småfallen fisk til tynne bestander av større fisk på opptil 4-5 kilo. Ovenfor Rjotneset øker innslaget av fisk på over 300 gram og oppover mot over kiloen, skriver Tore Qvenild i sin bok om Hardangervidda (Naturforlaget).

De tre Grøndalsvatna har tilløp fra Grytevatnet og renner ut øverst i Veig gjennom sideelva Grøno.

Mer info og bilder fra Midtre Grøndalsvatn og Grøndalsvatna: HER

Godt fiske av ørret på 400-600 gram fra 2005!


Professor Reidar Borgstrøm, som har prøvefiska i Midtre Grøndalsvatnet, regner med at det her vil bli et særs godt fiske etter ørret på 400-600 gram fra og med sommeren 2005. Ja, i de fleste elver og vann på Hardangervidda vil den vellykkede 1997-årgangen slå ut i storfangster for den som behersker fiskestanga og er der til rett tid.Mer info om Midtre Grøndalsvatn og de to andre Grøndalsvatna finner du: HER

Informasjon

Fiskekort

Fiskekort Ullensvang:

Ullensvangkortet.

Felleskort for fiske med stang og håndsnøre i private elver og vann fra 01.01 - 30.09.
Ullensvang fiskeadministrasjon

5380 Kinsarvik

Tel: + 47 53 67 15 00

Ullensvang og Odda statsalmenning.

Felleskort for et område på 819 km2 i Odda og Ullensvang med 120 fiskevann og 80 kilometer med ørretelver, 6 utleiehytter med båt.

Kortet kan kjøpes på turisthytter på Hardangervidda.

Felleskortet for statsalmenningane på Hardangervidda.

Ullensvang fjellstyre

v/ Per Helge Sekse

5773 Hovland

Tel: + 47 53 66 18 40
Turistinformasjonen i Kinsarvik

5780 Kinsarvik

Tel: + 47 53 66 31 12Kart og mer info

Kategori: