Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Meinsvatnet / Olbogo / Veig

Ørret:

Fisketiden

Kart over Hordaland fylke


Ørret på opptil 4-5 kilo!


Veigvassdraget har et nedbørsfelt på 498 km2. Elva Veig har sitt utspring i Grytevatnet (1397 m.o.h.) 3 mil inne i fjellheimen, sør for Hårteigen.


Utgangspunktet for sportsfiskere er Viveli, der elva Vivo med alle sine små og stor vann kommer ned i Veig fra vest.
Litt lenger opp, før du kommer til Hadlaskard turisthytte, kommer elva Olbogo inn, også fra vest, med sine mange små og store vann.


Ved Åremot, 8 km sør for Hadlaskard, deler Veig seg i to grener, elva Grøno som kommer inn fra sør og Olavdalselva som kommer inn fra øst.


Ved elva Veig finner du hyttene Viveli, Hedlo og Hadlaskard. Lang inne mot Hårteigen, øst for elvegreina Olbogo, ligger Torehytta.I vassdraget er bestanden av ørret svært ujevn, fra tette bestander av småfallen fisk til tynne bestander av større fisk på opptil 4-5 kilo. Ovenfor Rjotneset øker innslaget av fisk på over 300 gram og oppover mot over kiloen, skriver Tore Qvenild i sin bok om Hardangervidda (Naturforlaget).

Elva Olbogo kommer ned i Veig nord for Hadlaskard.Fra Olbogo kan du dra inn til Vatnalivatnet (s.d.), Sinnhovda 8s.d.) og Tresnutvatnet(s.d.) mot øst, eller følge Olbogo videre sørover. Her kommer ei sideelv fra Bersavikvatnet(s.d) og Solvatna (s.d.) ved Torehytta)inn fra øst og Meinsvatnet fra sør.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: