Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Hopevassdraget 2017

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks og sjøørret 15.07 – 15.09.Kart over Hordaland fylkeKart over Masfjorden kommuneProppfullt av rømt sjørøye!


Hopsvatnet ligger innerst i Haugsværfjorden i Masfjorden, bare to meter over havet. Hopselva har en fiskestrekning på et par hundre meter fra Hopsvatnet og ut i sjøen.Det er lettvint å komme til. Det går bilvei langs elva og vatnet frem til gårdene innerst i Haugsværfjorden. Vannet er 12 ha og 30 meter på sitt dypeste. Det er gode gyteforhold både i innløps- og utløpselv. Opprinnelige bestander er ørret,ål og stingsild.
Sjørøya er kommet for å bli der.Den kom inn i vannet etter å ha rømt fra havbruksstasjonen i Matre for en del år siden. Bestanden har vokst enormt, og da Masfjorden JFN inngikk avtale med grunneierne for 3 år siden, var det tidligere så gode sjøørretvannet stappfullt med røye. I de tre årene siden , har vi tatt opp ca.6000 røyer ved garnfiske, forteller formannen i laget, Kjell Talle til Fiskeguiden. Det er massevis av røye i vannet. Den er småvokst, men av fin kvalitet. Det er imidlertid tatt røye på over kiloen, men sjansene for slik fangst er ikke de største. Det er usikkert om røya vandrer ut i sjøen. Ingen kjenner til at det er tatt røye i elva nedenfor eller sjøen utenfor munningen.
Sjøørret og litt laks


Sjøørret og litt laks går opp i elva, men det er ikke påvist gyting av laks i vatnet. Det som finnes av laks, er derfor trolig rømt eller feilvandret fisk.


I første halvdel av 1990-årene ble det i følge fangstrapporter tatt opp rundt 200 kilo sjøørret årlig, men siden det ikke var noen kontroll med fisket i de årene, var nok det realistiske tallet langt høyere.I Masfjorden, i utløpet av Hopsvatnet, er det en egen stamme av havabbor. Også i Sørfjorden er mange fine plasser.


Fiskekort 50 kroner!


Hopsvatnet bestyres av det lokale jakt- og fiskelaget som driver kultivering, kortsalg og oppsyn. Fiskekortet koster er kr.50,- pr.døgn. Masfjorden JFN forvalter også den berømte fiskeplassen ved utløpet av kraftstasjonen i Matre, samt en mengde fiskevann i fjellene her, der de driver et aktivt kultiveringsarbeid. De ser allerede nå gode resultater. Sommeren 2000 ble det tatt fin fjellørret på over kiloen i noen av dem.
Fangstrapport:

1995: 197 kg sjøørret (0,8)


1997: 11 kg oppdrettslaks (1,8) og 117 kg sjøørret (1,4)


1999: 5 kg laks og 85 kg sjøørret


2000: 166 sjøørret på 178 kilo (1,1).


2001: 40 kilo laks (3,6) og 212 kilo sjoorret (1,5)


2002: 2 kilo laks (2) og 163 kilo sjøørret (1,3)


2003: 5 laks på 25 kilo (5) og 150 sjøørret på 197 kilo (1,3)


2004: 17 smålaks og 2 mellomlaks, ialt 19 laks på tilsammen 37 kilo ( 1,9) og 146 sjørret på tilsammen 229 kilo.


2005: 31 kilo laks og 165 kilo sjøørret.


2006: 4 laks på 15 kilo og 64 sjøørret på 81 kilo.


2007: 3 laks på 10 kilo og 70 sjøørret på 92 kilo.


2008: 75 sjøørret på 90 kilo og 7 sjørøyer på 2 kilo


2010: 1 laks på 1 kilo og 63 sjøørret på 105 kilo.


2011: 3 laks på 12 kilo og 45 sjøørret på 106 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 9 sjøørret på 6 kilo.


2012: 1 laks på 5 kilo og 85 sjøørret på 144 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 11 sjøørret på 13 kilo.


2013: 39 sjøørret på 94 kilo


2016: 7 laks på 7 kilo og 3 sjøørret på 4 kilo.

Informasjon

Masfjorden JFN

v/Kjell Talle

5983 Haugsvær

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Fiskeregler og fisketider:


Fiskeforvalter Atle Kambestad

Tel: 55 57 22 12

Fax: 55 57 20 12

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Overnatting:

Matre Hotell, Matre, 5984 Matredal, tel + 47 56 36 64 00.

Fiskekort

Fiskekort til Hopsvatnet:

Selvbetjeningsboks ved Hopsvatnet.

Bjørn Egil Nordland, Hope, 5983 Haugsvær, tel + 47 56 36 71 22.

Haugsvær Auto, 5983 Haugsvær, tel + 47 56 36 62 23.

Det selges ikke fiskekort for den 200 meter lange lakseførende elvstrekningen fra sjøen og opp til Hopsvatnet. Ønsker du å fiske der, må du ta kontakt med grunneierne.