Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Daleelva / Bergsdalsvassdraget 2017

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks 01.07 -15.09

Sjøørret 01.07 - 30.09

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Tillatt å avlive oppdrettsfisk under sjøørretfisket.

Forbod mot not- og garnfiske i heile fredningssona
Kart over Hordaland fylkeDet vitenskapelige råd for lakseforvaltning 2010:Det er fare for at beskatningen for denne bestanden er utenfor bærekraftige
rammer. Den prosentvise måloppnåelsen er imidlertid generelt høy.


Ni laksar i Daleelva 2016Idar Tveiterås viser fornøgd fram årets først laks i Daleelva, og ein tart til venstre. (Foto: Inge Sandven, Vaksdalposten.no)


Sju minutt inn i årets fiskesesong fekk Idar Tveiterås frå Dale på land årets første laks i Daleelva. Ein ekte Dale-laks på knappe fire kilo.

- Det var kjekt, seier 53-åringen til Vaksdalposten.no. Han har fiska laks i elva i heimbygda sidan han var «gutongje».

- Det er vel då omtrent i 40 somrar eg har kjent på spenning og forventning før elva opnar for oss fiskarar. Slik var det også i år, smiler Idar, sjølvsagt godt fornøgd etter den første fiskeøkta.

I dei første timane natt til fredag fekk han i tillegg tre fiskar til på kroken i Kanalhølen. To av dei gjekk til stamlaks, den siste ein tart på om lag kiloen hamna i fryseboksen heime.

Leiar i Dale Jakt og Fiskarlag, Inge Sandven, fortel til VakssdalPosten om ein flott start på sesongen i Daleelva.

- Ni laksar og nokre sjøaurar er fasiten så langt, seier Sandven til VP fredag føremiddag, om lag ti timar etter at fisket opna ved midnatt 1. juli 2016.


2005: Den største laksen som er tatt på mange år!Laksefisket i Daleelva i Hordaland i 2005 fikk en pangstart . I denne leikegrinda til bergenserne, ble det de første fjorten fiskedagene tatt 80 laks på opptil 10 kilo. Drømmen til elveeierlagets leder Inge Sandven er å komme opp 2 tonn laks og sjøørret før fisket avsluttes 30.september.Under Åpen Dag-arrangementet sist lørdag jublet Øystein Sellevoll (bildet) over sin rugg på 14,35 kilo. Men bare to dager senere, gikk gleden over til sorg. Da giftdrepte fabrikken Dale AS tre årganger av laks- og sjøørretunger på den beste oppvekstplassen i elva under skifte av et avløpsrør.
Men denne gode elva, som du kan nå på 50 minutter fra Bergen sentrum, har sein oppgang av laks og sjøørret. Den beste fisketiden er faktisk august og september, og elvebiten er populær. Et 12 timers fiskekort koster bare 100 kroner for folk utenfra. Bygdefolket slipper med 50 kroner, og dette er rasende billig for en elv med så store fangstmuligheter, mener Fiskeguiden.
Inge Sandven tror ikke giftutstlippet har tatt noe av oppgangsfisken, men det er frustrerende å oppleve at man stadig vekk mister mye laks- og sjøørretunger ved de raske nedtappinger og ved andre uhell. Noe laksyngel har elveeierlaget til å kompensere for det siste giftutslippet, men verre er det med sjøørret. Her har man hele tiden satset på naturlig gyting, sier han til Fiskeguiden.
Foto (øverste bildet): Jan Egil Dyvik, i avisa Hordaland.

God sjøørretelv

Den samlede fangsten av laks og sjøørret i elvene i Hordaland for 2003 var det beste på mange år. Spesielt var Loneelva, Daleelva og Storelva i Arna vært svært gode. Den enorme økningen i laksefangstene i Daleelva, Loneelva og Storelva i Arna skyldtes sannsynlingvis et redusert sjølaksefiske, en sterk reduksjon av luseplagen som følge av de avlusningstiltakene som oppdrettsnæringen har gjennomført og en redusert produksjon av oppdrettslaks på grunn av sykdom i enkelte anlegg, sier fiskeforvalter Atle Kambestad til Fiskeguiden.
Det går bare en vei for Daleelva - oppover!

Det ble i 2003 tatt 400 kilo mer laks enn i 2002. Og elva ligger ikke bare på tredjeplass blant lakselvene i fylket. Den har også inntatt førsteplassen blant sjøørretelvene i Hordaland. Og som vanlig ble det også tatt et par sjørøyer.

Ja, det skrev Fiskeguiden etter 2003-sesongen. Men i 2007 var situasjonen en helt annen. Laksen ble fredet midt i sesongen i 2007, mens den havnet på tredjeplass blant sjøørretelvene i Hordaland.Sen oppgang av laks


Fiskestrekning på 3 kilometer. Sen oppgang. Best fisketid er derfor august og september.

Beste juli-fiske i nyare tid

- Det er i alle fall teke over 80 laksar til no, seier Inge Sandven. Han har vore med i styret for Dale jakt- og fiskarlag sidan 1983, og kan ikkje minnast betre start på laksefiske i Daleelva. Fisket opna 1.juli og ei grovoppsummering 13 dagar seinare gjev eit resultat på over 80 laksar, med stort og smått. - Det vil seia frå 1,5 til 10,5 kilo, som er den største hittil i år. Då er det fisk i alle klassar. Dale elva er ikkje kjend for stor fisk, for det er mest av små- og mellomlaksen, seier Inge Sandven, leiar i Dale jaktog fiskarlag. - Korleis er interessa for Daleelva? - Den er stor, det ser me på kortsalet. Fiskekorta fyk ut etterkvart. Det vert slik når folk høyrer om gode fangstar, seier Sandven til avisa Hordaland 14.juli 2005.
Hordaland, 26.august 2005:

Lite vatn i Dale-elva førte til yngel-daude


Tysdagsmorgon var vassføringa i Dale-elva svært redusert - noko som førte til at yngel har stranda.
Det var i samband med at det skulle gjerast arbeid på Storefossdammen, at uhellet skjedde. - Me tykkjer det er leitt alt saman, og me har ikkje oversyn over kor stor den eventuelle skaden er. Me har foto av det som skjedde, og skal ha eit møte med BKK i løpet av onsdagen - så får me ta det derifrå, seier leiar i Dale Jakt og Fiskarlag (DJ og F), Inge Sandven, i ein kommentar.

Det er litt uklart akkurat kva som skjedde då vatnet vart borte. Men det som er klart er at dei to kraftverka måtte stoggast i samband med arbeidet på Storefossen. Det vil sjølvsagt føra til at vassføringa nedanfor dei to kanalane som leier vatn ut i Dale-elva, vert svært redusert.
- Minstevassføringa i elva er 3 kbm/sek. Meininga var at når kraftverka vart stogga, så skulle det sleppast tilsvarande meir vatn ut frå Storefossen. Men vatnet tek ei stund derifrå og ned til Dale, og det kraftverka har vorte stengd av før ekstra-vatnet kom ned, seier Sandven.
Dermed vart vassføringa i elva redusert til under ein kbm/sek ? og truleg har det vart i underkant av ein times tid, seier Sandven.

Fangstrapport:

1995: 146 kg laks (2,8) og 147 kg sjøørret (0,9)


1997: 469 kg laks (2,9) og 149 kg sjøørret (0,9)


1998: 318 kg laks (3,3) og 159 kg sjøørret (0,8)


1999: 629 kg laks (2,6) og 226 kg sjøørret (0,9)


2000: 106 smålaks,94 mellomlaks og 16 storlaks, som tilsammen blir 216 laks på 781 kilo (3,6). Av laksen var 8 prosent oppdrettslaks. I tillegg ble det tatt 229 sjøørret på 228 kilo (1)og 4 sjørøye på tilsammen 2 kilo.


2001: 554 kilo laks (4,6) og 244 kilo sjoorret (0,8)


2002: 723 kilo laks (3,2) og 421 kilo sjøørret (1) og 11 kilo sjørøye.


2003: 362 laks på tilsammen 1190 kilo, 843 sjøørret på tilsammen 763 kilo og 2 sjørøyer på tilsammen 1,5 kilo.


2004: 77 smålaks, 49 mellomlaks og 11 storlaks, ialt 137 laks på tilsammen 441 kilo (3,2) og 800 sjøørret på ialt 636 kilo! 1 sjørøye på 1 kilo.


2005: 1005 kilo laks (3,2) og 489 kilo sjøørret (0,8).


2006: 114 laks på 478 kilo og 340 sjøørret på 273 kilo.


2007: 36 laks på 179 kilo og 418 sjøørret på 348 kilo.Villaksen ble fredet 17.juli 2008.

2008: 108 laks på 436 kilo og 219 sjøørret på 202 kilo.

2010: 91 laks på 220 kilo og 159 sjøørret på 157 kilo.

2011: 147 laks 603 kilo og 164 sjøørret på 157 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 208 laks på 740 kilo og 83 sjøørret på 67 kilo.

2012: 126 laks på 514 kilo og 166 sjøørret på 169 kilo… I tillegg ble det gjenutsatt 211 laks på 812 kilo og 110 sjøørret på 108 kilo

2013: 122 laks på 385 kilo og 134 sjøørret på 125 kilo

2016: 563 laks på 2094 kilo og 216 sjøørret på 179 kilo, hvorav 190 laks på 838 kilo og 61 sjøørret på 41 kilo ble gjenutsatt.


Fangst og skjellprøver 1986-2006
Fiskeregler og fisketider:


Fiskeforvalter Atle Kambestad

Tel: 55 57 22 12

Fax: 55 57 20 12

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Informasjon

Laksejegeren i Daleelva

Fiskekort

Rimelige fiskekort!

Et 12 timers fiskekort koster 50 kroner for medlemmer av jakt- og fiskelaget og 100 kroner for folk utenfra. Det er ventet en økningen i fiskekortprisene fra 2006.
Informasjon og fiskekort:

Dale jakt- og fiskarlag.

Inge Sandven

5725 Vaksdal

Tel: + 47 56 59 74 05 / + 47 56 59 48 40 / + 47 99 53 84 73