Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Andersosen

Ørret:

Fisketiden

Kart over Hordaland fylke


Andersosen ligger øverst, lengst nordvest i Nordmannslågen, der Numdelalslågen har sitt utspring. Andersosen renner ut i Nordvatnet og videre gjennom Nordåna ned i innsjøen Nordmannslågen.

Det er grunne vann med rike forekomster av marflo og skjoldkreps. Derfor er kvaliteten på ørreten meget god.

Informasjon

Fiskekort

Fiskekort Ullensvang:

Ullensvangkortet.

Felleskort for fiske med stang og håndsnøre i private elver og vann fra 01.01 - 30.09.
Ullensvang fiskeadministrasjon

5380 Kinsarvik

Tel: + 47 53 67 15 00

Ullensvang og Odda statsalmenning.

Felleskort for et område på 819 km2 i Odda og Ullensvang med 120 fiskevann og 80 kilometer med ørretelver, 6 utleiehytter med båt.

Kortet kan kjøpes på turisthytter på Hardangervidda.

Felleskortet for statsalmenningane på Hardangervidda.

Ullensvang fjellstyre

v/ Per Helge Sekse

5773 Hovland

Tel: + 47 53 66 18 40
Turistinformasjonen i Kinsarvik

5780 Kinsarvik

Tel: + 47 53 66 31 12Kart og mer info

Kategori: