Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Havra / Havråi

Ørret:

0


Den neddemte fiskerike Bordalen!


Før Bordalen ble neddemt, var det 4 kilometer lange Bordalsvatnet omkranset av bjørkelier, med setervoller og utslåtter. Her var fast bosetning med fem bruk. I dag er det et kjempemagasin, der Storholmen deler vannet i to bassenger. Når magasinet er fullt, stikker bare en ørliten del av holmen opp over vannet. Vannet er dypt, men mot Havradalen og Boras innløp, ligger noen grunnere partier som fra gamle dager var svært gode fiskeplasser.
Innover i dalen hadde de fastboende i Havradalen flere gode vann å fiske i. Sandvatnet, 5 kilometer oppover i elva Bora, var et fiskerikt og svært godt fiskevann. Litt lenger oppe finner du Paddevatnet og Åremotsvatnet, også gode fiskevann.
Så blir terrenget vilt og karrig, med nesten fisketomme vann. Her ligger breklatter som gjør vannet iskaldt, glassklart og grønnaktig.


Selv om reguleringen tok mesteparten av gytestrekningen i elvene Havra og Bora, er her fremdeles mye fisk, men den er ikke lenger så stor, selv om fisk på 300-400 gram slett ikke er noe å kimse av.

Havra renner ut i Bordalsvatnet-magasinet og har tilløpp fra St.Venaretjønn.Reguleringen førte til at det nå går lite vann i Havra, ja altfor lite vann til å være en god fiskeplass.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: