Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Briskevatnet / Kvenna

Ørret:

0


Fantastisk fiskeplass!

Briskevatnet er en fantastisk, privat fiskeplass som eies av Folke Hermansen i Stavanger på venstre side sett oppover i vassdraget.
Det har tilløp fra Gunleiksbuvatnet (s.d.)og i sørøstenden kommer elva Møra inn, ned fra Møruvatnet og en en rekke andre vann og tjern inne i fjellet. Fantastiske fiskevann.


Briskevatnet er en del av Kvennavassdraget, og løper videre ned i Honserudvatnet (s.d.)

Sportsfiskere blir ikke kjeppjaga i Kvenna!


Fisker du nedenfor Skyttarfossen, blir du kjeppjaga, var beskjeden jeg fikk på min første tur i Kvenna. Oppsynsmann Halvor Nordjordet sier imidlertid til Fiskeguiden at han aldri har jaget sportsfiskere med fiskestang fra Folke Hermansens nye fritidsparadis. Holder man seg unna garna til de som leier hytte med granfiske her, skulle det heller ikke være noen grunn for dem til å jage stangfiskere, sier han. Dessuten sier Kåre Valebrokk til Aftenposten 20.november 2005 at farende folk alltid har kunnet fiske med stang til egen gryte uten å spørre om lov, og at allemannsretten her gjelder uansett. Siden han har leid hytte med jakte og fiske her i mange år, stoler vi på det.
Det er heller ingen forvaltningsmessig grunn til å hindre sportsfiskere å slenge ut ei flue eller en sluk i de private delene av Kvennavassdraget. De fleste vann trenger et sterkere fiskepress, bortsett fra Honserudvatnet, der garnfiske er forbudt, vedgår Nordjordet.
Fiskeguiden har ingen motforestillinger til at privatfolk eier og forvalter fisket i den norske fjellheimen, men skal man få folk til å respektere fiskeretten, må man kunne akseptere allemannsretten og et åpent stangfiske for folk flest ved at man betaler noen kroner i fiskekort for å dekke noe av forvaltningsutgiftene og som en ekstrainntekt til grunneiere som i tillegg kan drive sitt mer lukrative garnfiske ved siden av. Det er i dag svært ulike fiskeregler i de forskjellige deler av Kvennavassdraget. Uansett om det er private retter, statsallmenning eller andre former for sameie, bør det i et vassdrag en like forvaltning av hele vassdraget. Flere av vannene er i ferd med å bli overbefolket etter manglende fiskepress, mens andre vann igjen fiskes for hardt med garn. Her bør reglene samordnes bedre. Dessuten bør det være en selvfølge farende folk kan fiske med stang uten å få ødelagt sin naturopplevelse fra egoistiske hytteeiere. På den annen side må folk med fiskestang selvfølgelig sørge for å holde redskapen sin unna garnsettene og ikke sjenere hyttefolket. I et område som Kvenna, kommer ikke hvem som helst traskende, langt som det er å gå. Uten fly eller helikopter, som det er strenge regler for å benytte i fjellheimen, vil det aldri bli kø av stangfiskere i Kvennavassdraget selv om det er ett av landets beste ørretvassdrag.
Briskevatnet går fra 2006 inn i fiskekortordningen på Hardangervidda.

Les mer om Kvennavassdraget ved å klikke deg inn på siden vår om Nedre Krokavatn og til reportasjesiden, der du finner litt om vårt drømmefiske på Hardangervidda. Der finner du også Alfred Næss sitt dikt og tegningen til Sven Sønsteby fra en av våre mange turer til dette fiskeparadiset, vel og merke ovenfor Skyttarfossen!


Hytter med jakt og fiske.

I/S Laagefjeld har 5 velutstyrte driftshusvære som leies ut til jakt og fiske.

Hytter med plass til 8 personer:

Vollevannshytta

Briskevannshytta

Gunleiksbuhytta

Mørevannshytta (kun jakt)

Hytte med plass til 3 personer (kun fiske):

Sandvannsbu
For informasjon om priser og ledige uker, ta kontakt med:

Driftsleder Jon Holm

Tel: + 47 991 66 273

Informasjon

Fiskekort