Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Hurdalselva

Gjedde: Abbor: Ørret:

0


Adkomst på bilvei fra Hurdal sentrum, langs Hurdalselva til Høversjøen og videre til Lena (Østre Toten).Vei også langs Steinsjøelva til Steinsjøen - Hersjøen -Østre Toten ( delvis private veier med bommer).Hurdalselva har i nordenden av Hurdalsjøen. Ved Flaen gård deler elva seg i to greiner. Den vestre greinen kommer fra Høversjøen, og denne delen er ofte kalt Høverelva. Tilløp fra Brennseterelva, også kalt Rognlielva, fra Brennsetersjøen ( 500 m.o.h. 0,56 km2.)og Garsjøen ( Toten Alm. lodd nr.3 )beliggende ved den gamle Trondheimsvei mellom Hurdal og Toten.


Den andre greinen av Hurdalselva , som kommer nordfra fra Steinsjøen og Hersjøen ( Østre Toten). Steinsjøelva har tilløp av Mørka fra Mørksjøen - Hommelsjøen- Alm.lodd nr 4, 500-530 m.o.h.
Andre tilløp til Steinsjøelva er Rødbekken fra Rødtjern- Agavann - Brågåtjern ( grensevann mellom Hurdal og Feiring) 405 m.o.h.På strekningen Høversjøen - Hurdalsjøen har Hurdalselva en lengde på 15 kilometer og et samlet fall på 170 meter.
Nedenfor Hurdals Verk er den stilleflytende med grusbunn. Den øvre delen er steinete med en del stryk. Hurdalselva er nedlagt som fløtningselv. Elva har to dammer, en ved Hurdals Verk og en ved Flaen Mølle.
Den største bestanden av ørret kommer fra Høversjøen og Brennsetersjøen. Nedenfor Hurdals Verk bestand av ørret, gjedde, lake, abbor og mort. Godt stangfiske på forsommeren.

Informasjon

Fiskekort

Hurdal Jeger- og Fiskerforening og Toten almenninger.