Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Askerelva 2019

Laks: Sjøørret:

Fisketiden

Villaks: 01.07 - 30.09
Sjøørret. 01.07 - 30.09

http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx

 


Nektes å forlenge sjøørret-strekningen!

Askerelva har en fiskestrekning for laks og sjøørret på 700 meter. For å tilrettelegge elva bedre for sportsfiske, har Asker jeger- og Fiskerforening siden 1981 drevet et aktivt kultiveringsarbeid. Men å forlenge laks- og sjøørretstrekningen med to kilometer til, får de ikke lov til. Fiskeforvaltere vil opprettholde den restriktive holdningen om å ikke sette ut arter som naturlig ikke forekommer i vassdraget fra før.
Sportsfiskere stiller seg undrende til fiskeforvalterens avslag, som virker negativt og lammende på de som bruker fritiden sin på å drive en bedre fiskepleie.
Asker Jeger og Fiskerforening gjennomfører årlige rydde dugnader i samarbeid med lokale grunneiere og Asker kommune


Askerelva er en typisk flomelv. Uten "lokkevann-føring" sensommers og tidlig på høsten. kommer fisken ikke opp.

Den årlige fangsten ligger på omkring 100-200 kg laks og sjøørret, hvorav 60 prosent er laks, forteller Pål Gisle.

Askerelva begynner med en østlig gren i Bærum og en vestlig gren mellom Kariåsen og Hagahogget. Etter at den en tid var ødelagt som laks- og sjøørretelv på grunn av forurensning, er fiskebestandene i ferd med å bli bygget opp i gjen. Foruten vanlig ørret, finnes det gjedde,abbort,ørekyte,mort,karuss, suter, karpe, røye , sik og ål! Det ble i sin tid satt ut noe regnbueørret, men det mislyktes å bygge opp noen stamme av den. Derimot gikk det bedre med dvergmallen, som i 1890-årene ble satt ut i sidevassdraget i Drengsrudtjern.
I Askerelva finnes følgende loner , dammer og vann regnet fra sjøen:

1.Åbydammene.

2.Bondivatnet. 15 ha. 10 m dypt. Her finnes gjedde, abbor, mort (dominerende), suter og dvergmalle.

3.Sagdammene ved Sem Bruk, 2 ha. 3-4 m dype.

4. Semsvatnet. 75 ha. 34 m. dypt.Gjedde, abbor og mort dominerer, men det finnes en del ørret og tildels stor ørret, samt røye, sik., karpe og suter.Ørekyta kom inn fra Sandungen etter spyling av vannverkets hovedledning. Her finnes fremdeles noe ål, og noen kreps som ble satt ut i 1935.
Hovedløpet til Semsvatnet er Gupuelva, som faller inn i Semsvatnet ved en 5 m høy stupfoss.
Bortsett fra Fløyta (0,5 ha) og myrene nedenfor hvor det fantes gjedde og abbor, er Gupuleva så vidt vi vet, en ren ørretelv helt opp til Stuedal- og Krosselva.Ovenfor Tveter kommer Flåbekk inn fra vest. Her finnes ørret opp til Fennbråtakleiva. Småbekker renner inn i Semsvatnet fra vest, nord og øst. De har noe ørret.

Flere rretførende småbekker renner ut i Askerelva fra vest, og en fra området Berg-Bakke, og en fra området sørvest for Hanevold. Et stykke nord for Asker, renner Hukenbekken inn i Askerelva. Den kommer fra Furuåsen og Hagahogget, renner gjennom Tronavatnet (1 ha), derfra forbi Asker skytebane og kalles her Gjerstrudbekken, siden gjennom Finsrud-Brensrudvatn (8 ha) og Hogstadvatnet ( 7 ha) og som Hulenbekken til Askerelva. Helt fra Tronavatnet finnes ørret i dette sidevassdraget.
I Askerelva går ørret opp fra Bondivatnet helt til fossen ved Sagvollen, og før 1920 var her atskillig fisk, særlig mellom Bondivatnet og Semsvatnet.

Fritt fiske, men fangstrapport må sendes Asker JFF


I hele Asker praktiseres det "fritt" fiske og det er ingen krav til fiskekort. Men det skal leveres fangsrapport til Asker JFF. For fiske fra privat grunn må det innhentes tillatelse fra grunneier.

Fangstrapporter

1995: 7 kg sjøørret (0,6)


1996: 3 kg laks (2,5), 18 kg sjøørret (0,9)


1997: 5 kg laks (2,3) og 26 kg sjøørret (1,1)


2005: Ingen registrert fangst.


2006: 7 kilo laks.


2008: 2 laks på 2 kilo og 4 sjøørret på 3 kilo.


2011: 12 laks på 23 kilo og 13 sjøørret på 9 kilo.


2012: 2 sjøørret på 3 kilo. I tillegg ble gjenutsatt 3 sjøørret på 2 kilo.


2013: 2 laks på 6 kilo og 3 sjøørret på 3 kilo.


2016: 6 laks på 6 kilo og 10 sjøørret på 13 kilo, hvorav 3 laks på 2 kilo og 3 sjøørret på 2 kilo ble gjenutsatt.

Informasjon

Fiskeregler:


Fylkesfiskeforvalter Kristine Lund

Tel: 22 00 36 61

Faks: 22 00 36 58

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


NJFF Akershus

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tlf: 63998275

Fax: 63998038

Postboks 64

2031 Nannestad

Fiskekort

Kategori: