Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Haldenvassdraget / Asperen 2008

Gjedde: Abbor:

0


Stor gjedde!
Asperen er en del av Haldenvassdraget, i et vassdragsnett med 7 store innsjøer og flere mindre vann på den 137 kilometer lange strekningen fra Flolangen til det løper ut i Iddefjorden.
Asperen henger sammen med Ara, er 8 km langt, 8000 daa, 45 m på sitt dypeste, 18 meter i snittdyp og en reguleringshøyde på 63 meter.


Asperen har stor gjedde. Fisk på over 10 kilo er vanlig.

Det er mulig å fiske fra alnd, men det beste er å ha båt.Her er flere øyer og undervannsskjær, maribakker, skrenter og dyphøler med mye fisk.

Båtrampe ved Tripperød.

Informasjon

Guiding i Haldenvassdraget:Pål Dramstad,

tel + 47 906 90 007


Reidar Joval,

tel + 47 932 38 993.


Hans Lervik,

tel + 47 917 27 202.


Mer info:


href=\"http://www.fiskeland.no/index.php\">www.fiskeland.no

Gjeddefiske i Hemnsessjøen

www.turisten.no


Haldenkanalen


Gjeddefiske i Kirkeng


Fiskekort

Fiskekort for Haldenvassdraget kan kjøpes på de fleste bensinstasjoner, nærbutikker og postkontor langs vassdraget og koster 40 kroner døgnet eller 200 kroner uka. Trolling-kortet koster 100 kroner døgnet elle 300 kroner for uka ( 2008)

Kategori: