Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Numedalslågen 2004

Laks: Sjøørret:

0


Kavet seg i land med storlaksen i armene!


Johnny Sørlie (bildet) prøvde febrilsk å rope om hjelp for å få landet kjempelaksen sin på 15,4 kilo på Brufoss, men selvsagt var det ikke en sjel som så ham eller hørte ropene.Laksen gikk som et hurtigtog ute i hølen. Ja, Johnny hadde nærmest gitt opp fangsten da han tok sin dramatiske beslutning. I et øyeblikk laksen var nær land, kastet han seg over sitt bytte i hele sin lengde, la armene om den digre kroppen og slepte den liggende inn på stranda.

Dette ble rekordfisken tatt på flue i Numedalslågen i 2004. For Johnny blir 30.august 2004 en merkedag for bestandig.

Årsfangsten 2004 ble 15,3 tonn -3,7 tonn mindre enn året før og 7,7 tonn mindre enn i 2002!


Det ble ialt tatt 3194 laks på tilsammen 15,3 tonn i Numedalslågen i 2004. Det er 3,7 tonn mindre enn året før, og ca 7,7 tonn mindre enn sesongen 2002.

Av årsfangsten ble 5,9 tonn laks tatt i fangstfeller!

Av årsfangsten ble 5866 kilo laks tatt på kulturhistoriske redskaper som fangstfeller, teiner, gip og drivgarn. prosent på drivgarn.
Nedgangen i årsfangstene de to siste årene skyldes kortere fisketid og et dårlig innsig av laks, og spesielt da smålaks. Dessuten har tørre og varme somre ført til dårlig fiskebett. Årsfangsten betegnes som under middels.
Snittvekta på laksen var 4,4 kg, den samme som året før.

Mer sjøørret!

Det ble i 2004 tatt 380 sjøørret på tilsammen 441,6 kilo, en økning på 29,5 prosent i forhold til året før. Snittvekta lå på 1,2 kilo.
487 storlaks

Av årsfangsten var det 1349 laks på under 3 kilo,1655 laks på mellom 3 og 7 kilo og 487 laks på over 7 kilo, melder vilt- og fiskeforvalter Arne Christian Geving, tel + 47 33 37 23 51, fax +47 33 37 23 45.

Informasjon

Fiskekort