Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Ågårdselva /Aagaardselva (sideløp til Glomma) 2017

Terje Arnseth med storlaksen sin på 14,2 kilo.
Laks: Sjøørret:

Fisketiden

Laks og sjøørret: 01.06 - 31.08

http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx

Hunnlaks er fredet fra og med 15. august.

Minstemål på 40 cm for sjøørret

Vær oppmerksom på fredningssoner og forbud mot fiske i sjøørretbekkene.
Turkart


Fiske-nytt fra Aagaardselva 20134.juni 2013 landet Terje Arnseth en hannlaks på 14,2 kilo og 111 centimeter, på flue og høy vannføring på Gressbakken. Den var nøyaktig 100 gram lettere enn den han tok 3.juni 2012.


Mer mellomlaks i 2007

I Aagaardselva var sesongen 2007 bedre sesong enn året før. Det ble tatt ca. 60 lakser pr. 28. august. Det tilsvarende tallet for 2006 var ca. 40 lakser. Det har vært større innslag av mellomlaks. Snittvekten på laksen har gått ned til 5,8 kg i 2007, mot 6,7 kg i 2006. Fiskeforholdene har vært gode i mesteparten av sesongen, og vassføringen har vært høy.
Jack tok den største laksen i 2005!


Ialt ble det i 2005 tatt 82 laks på tilsammen 518 kilo og 14 kilo sjøørret.Jack Olsen tok den største på 14,5 kilo.Kjell Cato Strand tok de fleste, med en totalfangst på hele 56,5 kilo.


Selv om Jack ikke spiser noe særlig fisk,er han utrolig glad i å fiske. Det er den beste form for rekreasjon han kan tenke seg.

God sesong

Sesongen 2005 i Ågårdselva har vært veldig bra, sammenlignet med sesongen året før. Det er sjelden tatt så mye stor laks.

I tillegg til ruggen på 14 kilo fikk Strand også en på 12,3,en på 10,7, en på sju kilo, et par på fem og en på to og et halvt kilo.
- Dette er nok min beste sesong noen gang i Ågårdselva, men ikke i Glomma, sier han. I 1998 tok jeg i alt 120 kilo laks der.Strand fikk landet sju laks fra Ågårdselva og like mange fra Glomma i 2005, men det var Jim A. Olsen som fikk flest laks.
Han har tatt åtte i Ågårdselva og ni i Glomma. Totalt er det blitt 40,5 kilo fra Ågårdselva og 26,2 kilo fra Glomma på ham.Hans Petter Berg har også fått åtte laks i Ågårdselva i år, men de har i snitt vært større, slik at han har havnet på 49,3 kilo totalt. Han har ikke prøvd fiskelykken i Glomma. Det har heller ikke Arne Grepperud, men fikk 6 i Ågårdselva, og satt igjen med totalt 31,6 kilo laks ved sesongslutt.

Ti på topp

Her viser vi en oversikt over de 10 største laksene som ble ttat i Ågårdselva i 2005:


Jack Olsen, Langhølen, flue, 14,5 kilo

Kjell Cato Strand, Raset, flue, 14.0

Ingmar Stavlund, Gressbakken, flue, 12,4

Kjell Cato Strand, Hyttebrekket, mark, 12,3

Jim A. Olsen, Raset, sluk, 11.4

Øystein Torp, Muren. mots. mark, 11.2

Kjell Cato Strand, Hyttebrekket, mark 10,7

Hans Petter Berg, Tormodplassen, flue, 10.0

Roger Pedersen, under Rase 10.0

Jan Mange Bye, Muren, sluk, 9,7

Glomma

Kjell Cato Strand, Stenbekk, mark, 9,0

Lars Andre Johansen, Stenbekk, flue, 8,0

Jim A. Olsen, Gressbakken, flue, 8,0

Sten-Åge Olsen, Høla, mark, 7,0

Walther Dahlstrøm, Stenbekk, mark, 7,0

Jon Borgaas, Gripen, sluk, 6,8

Tommy Gullhaugen, Høla, mark, 6,5

Kåre Strømstad, Høla, mark, 6,5

Rolf A. Olsen, Stenbekk, mark, 6,3

Jørn Søby, Høla, 6,3

2004:_Elendig laksefiske!

Laksefisket aagaardselva sviktet totalt i 2004. Fangsten var mer enn halvert fra året før, bare en tredjepart av resultatet i 2002. I tillegg ble det tatt bare 3 sjøøreter.
br> 2003: Den beste fiskeuka i Aagaardselva ble blank!
Sportsfiskerne i Aagaardselva fikk seg et alvorlig sjokk da det i en av de normalt beste fiskeukene, uke 32, ikke ble landet en eneste laks! Men gutta skylder på den ekstremt lave vannføringen og den høye vanntemperaturen fra uke 28 til og med uke 32. I denne perioden ble det fanget kun 19 laks!
Regnet som kom i midten av august reddet sesongen Aagaardselva. Det kom ny fisk på elva og vi fikk et bra oppsving i fangstene. Årsfangsten i 2003 ble på 120 laks på til sammen 722,1 kilo med en snittvekt på 6,02 kilo! I 2002 var fangsten 208 laks på til sammen 872,6 kilo og en snittvekt på 4,2 kilo.Spesielt i juni, men også sesongen sett under ett, ble brukbar med mye stor fisk. Det er ikke mange elver i Norge som kan operere med en snittvekt på mer enn 6 kilo.
Kjempefangst av Arne Grepperud!

Arne Grepperud ble årets storfisker med en serie på 13,5 - 14,2 og 14,5 og to på 10 kilo i løpet av noen hektiske åpningsdøgn like før St.Hans! Alt sammen ble tatt på flue. Det var uvanlig tidlig. Normalt tar laksen flua først i begynnelsen av juli så langt oppe i elva, og fangsten var fordelt på begge Holmene, Hvalbrekkehølen, og under Raset, forteller han til Fiskeguiden.Arne Grepperud benytter en tohåndsstang veksler mellom tubefluer og tradisjonelle utgaver. Han foretrekker mønstre som går i rødt og gult eller oransje og svart.
Imidlertid sviktet smålaksen i Aagaardselva. Bare 18% av den totale fangsten var smålaks, men man antar at det kom opp en god del mindre laks etter sesongslutt 31.august.


Det er lenge siden man har sett noe til sjøørreten, men tidlig i juni ble det tatt flere i løpet av kort tid.Det betyr at den er der.

For øvrig dominerer fluefisket som tidligere i Aagaardselva. Andel laks tatt på flue har ligget stabilt på rundt 60% de siste årene, rapporterer Øystein Torp.

Ligner en vestlandselv

Aagaardselva har en fiskbar strekning på 2,5 km fra Visterflo til Sølvstufossen.

Den ligner mer på en vestlandselv, med åpne gressbakker nederst og et mer kupert terreng etter hvert som du kommer oppover i vassdraget.
Ved Raset har elva skåret seg ned i fjellet, som i en liten cannyon, og her er det også en glimrende fiskeplass.


Laksen passerer Sølvstufossen ved en vannføring på minst 7 m3 og går herfra videre helt opp i Vamma i Askim.
Elva har spesielle soner som er forbeholdt fluefiske etter 1.august.

Langsiktig kontrakt med Borregaard Skoger AS

Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon (NGOFA)har fra og med sesongen 2002 inngått en langsiktig leieavtale med Borregaard Skoger AS om de to beste fiskeukene , uke 26 og 27, i Aagaardselva.

Fiskeadminstrasjonen har tidligere fått leie de to ukene som en prøveordning, og formannen Øystein Torp uttrykker overfor Fiskeguiden stor glede over den mer langsiktige avtalen.
Borregaard Skoger AS hadde tidligere eksklusiv rett til å fiske på Aagaardselvas beste strekning disse ukene.Den nye avtalen medfører at alle som løser sesongkort, kan fiske i hele elva hele sesongen !
- Avtalen med Borregaard Skoger AS ser vi som et ledd i å bidra til en bedre tilrettelegging for at almennheten får tilgang til et godt og rimelig fiske, sier Torp.

Desinfeksjonsutstyr utleveres sammen med fiskekortet!

Alle som løser fiskekort hos NGOFA , får utlevert en "pakke" med desinfeksjonsutstyr for fiskeredskap.
- Dette for å være "føre var" i forhold til smittsomme fiskesykdommer, og spesielt gyroen, som vi har både øst og vest for oss, presiserer Torp.

Mark og sluk i begynnelsen av sesongen

Aagaardselva har normalt bra med vann i hele juni til et godt mark- og slukfiske.

Fra månedskiftet juni/juli biter laksen best på flue. Det brukes mørke hårfluer i brunt og gult, bundet av sportsfiskerne selv.
Pukkel-laks

I fiskefella i Sølvstufossen ble det 10.august 1997 tatt en stillehavslaks (pukkellaks) på 56 cm. 12.august ble det tatt enda en pukkellaks på omtrent samme størrelse på stang litt lenger nede i elva. Trolig er dette pukkellaks som stammer fra utsettinger på Kola.Lett adkomst fra E 6. Gangvei langs ene siden av elva.

Bildet viser Øystein Torp med en velvoksen laks på Hyttebrekket.

Kart over fiskeområder i Østfold
Fiskekort-salg og informasjon:

Sarpsborg og omegn Jeger- og Fiskerforening

Veumveien 62

1615 Fredrikstad

Tel: + 47 69 39 62 18 begin_of_the_skype_highlighting              + 47 69 39 62 18      end_of_the_skype_highlighting.
Sollibrua bilistsenter

Solliveien 278

1777 Halden

Tel: + 47 69 14 72 86.
Topp Fritid

Glomveen 6

1710 Sarpsborg

Tel: + 47 69 3 81 50.
G-Sport

Iseveien 1

1738 Borgenhaugen

Tel: + 47 69 16 31 30.
M&M Fiske & Fritid

Farmannsgt.17

1607 Fredrikstad

Tel: + 47 69 20 70 2.
Nicolaysens Sport & Fritid

Storgt.17

1607 Fredrikstad

Tel: + 47 69 30 73 00
Østfold Fiske & Fritid

Storgt.17

1531 Moss

Tel: + 47 69 20 70 12.R.Maskow AS

Helgerøldgt.2a

1515 Moss.

Tel: + 47 69 27 40 95

Klekkested for Tuneflua!

Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) har laget forslag til et nytt reglement for hvordan Øyeren skal reguleres. Kommunene langs Glomma er bedt om å uttale seg om forslaget innen 1. september 2003.
En større og jevnere vannføring i Nedre Glomma vil føre til en reduskjon av plagen med tuneflua og føre til bedre bruk av Glomma til fritidsaktiviteter, mener Skiptvet kommune.
- Tuneflua klekkes i Aagaardselva, og vi undersøker nå sammenheng mellom vannstand og klekking. Flua er et trivselsproblem for oss langs Nedre Glomma, sier rådmann Kjell Eivind Solberg til Smaalenenes Avis.

Fangstrapporter


1996: 304 kg laks (4,8)


1997: 220 kg laks( 6,3)


1998: Fangst 1995: 82 laks på til sammen 329 kg (4)


Fangst 1999: 282 kg laks (5,2)


2000: 461 kilo (3,7)


2001: 925 kilo laks (4,5)

Av årsfangsten var 205 laks ( 125) på tilsammen 921,6 kilo (467,4) med en snittvekt på 4,51 kilo ( 3,74).

Av årsfangsten var 38,5 prosent smålaks ( 40), 42,5 prosent mellomlaks (51,2) og 19 prosent storlaks ( 8,8).

Snittvekta: 2,3 kilo (2,3) for smålaksen, 4,6 kilo ( 4,1) for mellomlaksen og 8,7 kilo (7,9) for storlaksen.
Fangsttid: 44 laks (16) ble tatt i juni, 68 laks (78) i juli og 93 laks (39) ble tatt i august.
2002: 872,6 kilo laks 4,2).


2003: 120 laks på tilsammen 722,1 kilo med en snittvekt på 6,02 kilo. I tillegg 6 sjøørret på tilsammen 9 kilo


2004: 36 smålaks, 14 mllomlaks og 16 storlaks, ialt 66 laks på 280 kilo og 3 sjøørret på 4 kilo.


2005: 518 kilo laks (5,8) og 14 kilo sjøørret(2).


2006: 28 smålaks, 20 mellomlaks og 8 storlaks på tilsammen 131 kilo. Ingen sjøørret.


2007: 70 laks på 373 kilo og 3 sjøørret på 3 kilo.


2008: 71 laks på 456 kilo og 3 sjøørret på 6 kilo.


2009: 49 laks på 267 kilo og 4 sjøørret på 3 kilo.


2010: 85 laks på 506 kilo. I tillegg ble det fanget og gjenutsatt 11 laks med en samlet vekt på 43 kilo.


2011: 118 laks på 645 kilo og 2 sjøørret på 4 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 45 laks på 231 kilo .


2012: 105 laks på 728 kilo og 2 sjøørret på 1 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 31 laks på 217 kilo.


2016: 11 smålaks, 27 mellomlaks og 22 storlaks på tilsammen 364 kilo, og 2 sjøørret på til sammen 2 kilo.
Informasjon

Fylkesfiskeforvalteren:


Leif Roger Karlsen

tel + 47 69 24 71 21 / + 47 99 58 90 36

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.Forvalter av elva:

Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon (NGOFA)


Bekrivelse av fiskeplasser. fiskekortpriser og all annnen nødvendig informasjon.

Roger Teig

EPOST

Laksebørsen


Hjemmesiden for Ågårdselva

Fiskekort

Fiskekort kr. 600,- for hele sesongen, samt pant kr. 200,- som betales tilbake ved innlevering av fangstrapport. Fiskekortet gjelder også i Glomma.