Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Frønessjøen / Marker

Ørret:

Fisketiden

<2h>Turkart


Storfangst!

Tormod Uttisrud(5)fikk en ørret på 2,8 kilo ved fiske fra båt i Frønessjøen i Marker, ifølge NRK Østfold 10.august 2006. Faren hans har fisket i Rakkestad-fjella i 30 år, men har aldri hørt om at noen har fått så stor ørret her.Etter å ha kontrollveid og fotografert fisken for den lokale fiskekonkurransen, ble den sløyet. I magen fant de en stor abbor.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: