Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Haldenvassdraget /Femsjøen 2008

Gjedde: Abbor:

Fisketiden

<2h>Turkart


Femsjøen ( 79 m.o.h.)tilhører Haldenvassdraget. Den er 6,8 kilometer lang,dekker et areal på 10200 da, er 50 meter på sitt dypeste,har et snittdyp på 20 meter og er regulert 1 meter.


Haldenvassdraget omfatter en strekning på 13,7 mil fra Flolangen i Akershus, gjennom hele Østfold, med avløp i Iddefjorden ved Halden.


Hovedvassdraget har 7 innsjøer. Hemnessjøen og Skulerudsjøen i Akershus, mens Rødenessjøen, Øymarksjøen, Ara, Aspern og Femsjøen ligger i Østfold. Hemnessjøen kalles også Øgderen og Ara blir også kalt Aremarksjøen.
Vassdraget ligger i et naturskjønt område med skog og kulturlandskap i skjønn forening.

Gjeddefiske i Femsjøen
Her finnes tilbud på innkvartering i stabbur med anneks for inntil 8 personer for 5500 kroner uka, inkl. strøm og ved . Båt for 3000 kroner uka, ekskl. bensin.Fiskearter:

Gjedde, abbor, lake, brasme, mort og lagesild.


Femsjøen er den mest fiskerike innsjøen i vassdraget, med mye og stor gjedde, spesielt i nord. Det er dessuten et godt abborvann med mye og fisk på over 2 kilo. Godt lake-vann.


helt sør i innsjøen, der Tista renner ut, er det glimrende fiskeplasser for meite etter brasme, stam, mort og laue.


Den sammenlenkede tømmerbommen nederst mot Tista, er en spennende fiskeplass for den som søker stor abbor, brasme og laue.


God båtrampe i Tistedal.

Informasjon

Guiding i Haldenvassdraget:Pål Dramstad,

tel + 47 906 90 007


Reidar Joval,

tel + 47 932 38 993.


Hans Lervik,

tel + 47 917 27 202.


Mer info:


href=\"http://www.fiskeland.no/index.php\">www.fiskeland.no

Gjeddefiske i Hemnsessjøen

www.turisten.no


Haldenkanalen


Gjeddefiske i Kirkeng


Fiskekort

Fiskekort for Haldenvassdraget kan kjøpes på de fleste bensinstasjoner, nærbutikker og postkontor langs vassdraget og koster 40 kroner døgnet eller 200 kroner uka. Trolling-kortet koster 100 kroner døgnet elle 300 kroner for uka ( 2008)

Kategori: