Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Vonavatnet i Naustdal er det nye fiskeparadiset i Sunnfjord !

Når det i en innsjø som Vonavatnet blir fiska for lite, blir det ofte for mye småfisk av dårlig kvalitet. Dette ville Øvre Naustdal utmarkslag  gjøre noe med og satte for fem år siden igang med utfisking. Både prosjektleder  Ola Kringlen og kona Britt Kringlen og fiskeribiologen  Harald Sægrov, som har deltatt i prøvefiske og gitt sine gode råd underveis, kan nå fastslå at Vonavatnet er blitt en av de beste fiskeplassenei Sunnfjord.  Det er nå mulig å få aure på over kiloen  og av like god kvalitet som fisken i Jølstravatnet og Haukedalsvatnet.

- Eg har prøvefiska i Vonavatnet kvart år sidan 2013  og  sist i 2017 prøvefiska sist I 2017 fekk eg aure på 3- 4 hg som var av flott kvalitet og kunne måle seg med fisken  i Jølstravatnet og Haukedalsvatnet. Den største var 1,3 kg og så stor aure brukar eg vanlegvis ikkje å få ved prøvefiske, seier fiskeribiologen Harald Sægrov til Fiskeguiden.no.

Dei fine aurane på over over 3 hg i Vonavatnet hadde ete smårøye, noko som truleg er ein føresetnad for at aurane skal få den fine kvaliteten i dette vatnet. Dette er ulikt Jølstravatnet og Haukedalsvatnet der auren kan oppnå fin storleik og kvalitet ved å ete dyreplankton. Føresetnaden med fiskeeting for at auren skal få fin kvalitet i Vonavatnet er ein vesentleg skilnad og gjer at det ikkje kan bli mange av dei fine aurane samanlikna med dei i to andre innsjøane. Om det ikkje er relevant å samanlikne på bestandsnivå, ein kan samanlikne fiskekvaliteten  på individnivå., seier han

Fiska opp 60 prosent av all fisken !

Sidan 2014 har utmarkslaget fiska opp over 60 prosent av all fisken i Vonavatet. Til saman har dei drege opp 1700 garn sidan 2014, heile 60 om natta på det meste. Då har dei fått opp om lag 18.000 fiskar. Dette er for å gje fisken i vatnet betre plass til å vekse.

60 garn om natta

– Eg veit ikkje kor mange dagsverk som har gått med, men det er ein del arbeid å plukke fisk ut av 60 garn ein morgon, seier Sægrov, men ikkje alle deltakarane i fisket har følt på det.

– Det er ikkje akkurat noka pine å sitte og drage garn i morgonsola, meiner Britt Kringlen.

- Auren er ikkje berre vorten større , men kvaliteten er og vorten betre, sier Sægrov , og meiner det er fullt mogleg å få god fisk på rundt kiloen. Den største dei fekk under  prøvefisket var på 1,3 kilo.

– Vi registrerte jo at fiskane var ganske små. Eg kan sjå at no er han både større og feitare. Det gjer det kjekkare å fiske òg. Eine sonen min sa ein dag at no er jamvel kjekt å fiske, seier Britt.

Utmarkslaget har ikkje greidd å ta alt på dugnad, og har difor leigd inn vossingen Ingrebrigt Tveite til å fiske i to sesongar. 

– Nå må folk fiske

– Nå er det viktig å fiske i vatnet, for å halde bestanden i sjakk. Eg vil seie Vonavatnet er ein god stad for både sportsfiske og hobbyfiske, seier Sægrov til avisa Firda.. Han meiner ein bør fiske om lag 200–300 kilo fisk i året. Det kan vere aktuelt med nye uttynningsfiske, om auren ikkje greier å beite ned røya.

Det er ikkje godt å seie kor mykje innsats ein treng for å få så mykje fisk, men Britt Kringlen er optimist og manar til dugnad.

– Det skal ikkje så mykje til om  hytterfolket blir med, trur Kringlen.

Mye er allerede lagt til rette for familiefiske

Nettmagasinet Fiskeguiden.no antar at Vonavatnet allerede kommende sommer vil bli en attraktiv ny fiskeplass for sportsfiske og spesielt for familier med barn . Vonavatnet er en viktig del av det vakre verna Naustdal og Gjengedal Naturlandskapet, med muliugheter tik å utforske de mange fiskevanna som finnes i dette fjellområdet i Sunnfjord. Dessuten er mye allerede lagt til rette for fiskere og andre turfolk. Ved parkeringsplassen ved Vonavatnet er det selvbetjening med kjøp av fiskekort,  og leie av garn og båt.  Velkommen til fjells.