Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Flere fiskere bøtlagt og utestengt fra Gaula

– Fisket har vært veldig bra i Gaula i sommer, og da øker også utfordringene med ulovlig fiske, sier daglig leder i Gaula fiskeforvaltning, Torstein Rognes. 

Fisket i Gaula er kvoteregulert for å sikre at det er nok gytefisk til høsten, for å sikre en tilstrekkelig reproduksjon. 

– Når folk da begynner å lure med kvotene og tar ut mer enn de har lov til mister man fort kontroll over dette, og da kan vi komme i en situasjon der det er lite fisk igjen, sier Rognes. 

Bøter på 8.000 kroner

Han sier han har fått veldig mange tips og tilbakemeldinger om at det foregår ulovlig fiske i Gaula, og da spesielt i de øvre delene av elva, fra Singsås til Haltdalen. 

– Det har vært travle tider for oppsynet vårt. Det er seks personer som jobber med oppsyn i Gaula, og det er folk ute hver dag og følger med. 

Rognes sier de jobber med flere saker som kan innebære utestengelser, og at de også har utestengt fiskere umiddelbart etter å ha tatt dem på fersken. Sanksjonen for å bryte kvotebestemmelsene er utestengelse fra elva i to år og et gebyr på 8.000 kroner. I tillegg er flere fiskere ilagt gebyr for manglende rapportering. 

– Laksebestanden er sårbar, så brudd på reglene regnes som grov miljøkvalitet. Jeg er overrasket over at fiskerne tar sjansen på å holde på sånn, sier Rognes. 

Urettferdig og trist

Han er bekymret over utviklinga. 

– Jeg blir bekymra når jeg får så mange meldinger om at det er så mye ulovligheter, sier han og fortsetter: 

– Det som er trist er at det er så urettferdig. Elva blir kanskje kraftigere regulert enn den hadde trengt å være, på grunn av folk som bryter reglene. Det er urettferdig overfor de som faktisk følger reglene, sier han.

Kategori: