Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Et eventyrlig laksefiske

STRÅLENDE: En laks på 4,7 kilo ble fangsten da undertegnede prøvde seg i Nidelva i år, nedstrøms Rygene dam. Totalt er det tatt over 430 laks i elva, og totalfangsten ble over ett tonn. Det beste resultatet på antall fanget, og vekt, på veldig mange år.

Mandag 22. september 2008 klarte Oddvar Kristensen å lande en laks på utrolige 14 kilo på meitemark i sone 2.

Dette var den gang den største laksen tatt lovlig i Nidelva på kanskje 25 år. 12 år etter, står rekorden fortsatt.

Mye fisk

Men om det i 2008 ble tatt mye stor laks, var det bare 288 eksemplarer som ble fanget. Og de hadde en samlet vekt på 839,3 kilo. 14 av laksene som ble tatt, veide derimot over syv kilo!

I år er det tatt åtte laks over syv kilo, og den største var på 8,7 kilo som Rune Kjempekjenn sveivet inn i sone 5 etter å ha fisket med meite.

Da blir redaktørens eksemplar på 4,7 kilo tatt på sluk ved sone 3, småplukk i forhold. Men jeg vil tro de totalt 151 laksene mellom tre og syv kilo som ble tatt i år, har gledet fiskeren stort. Årets høydepunkt var det nok for mange.

Over ett tonn

Tallene som er rapportert inn til Scanatura fra dem som har løst fiskekort i Nidelva, viser at det ble tatt totalt 436 laks i år. Dette er 36 mer enn i fjor.

Ser vi på hvor mye alle fiskene veide, kommer Nidelva for første gang på minst 20 år over ett tonn samlet fangst. Faktisk veide alle laksene 1.149,6 kilo.

Videre er 47 av dem satt ut igjen, så kanskje de har klart å produsere noen smolt som om et par år setter kursen mot sjøen. For deretter å komme tilbake til Nidelva som solide rugger, og føre det solide laksefisket videre?

Solid vekst

Selv om antall fanget laks steg med drøyt ti prosent fra i fjor til i år, viser tallene at laksen var mye større i år.

For med en totalfangst som økte med nesten 47 prosent i 2020 kontra året før, er det tydelig at Nidelva begynner å levere mer og mer stor fisk.

For snittvekten på ett år har økt fra drøyt 1,96 kilo per laks som ble fanget i fjor, til småpene 2,64 kilo i år. Undertegnede vil påstå at mer vannføring i elva medfører mer og større fisk som kommer opp!

Mer til overs

Fire av laksene var åtte kilo eller mer av fangsten i år, der som nevnt 8,7 kilo var største eksemplarer som ble fanget.

Ifølge tallene fra Scanatura ble det også tatt 31 sjøørret, som veide totalt 33,3 kilo. Med andre og flott snittvekt på drøyt kiloen for sjøaure.

Det er heller ikke i år registrert fangst av hverken regnbueørret eller pukkellaks i Nidelva.

Ny trapp

Nedre Nidelv Elveeierlag og Agder Energi Vannkraft jobber for øvrig med å få på plass ny laksetrapp ved Rygene dam.

Etter hva Frolendingen har latt seg fortelle, vil arbeidet begynte til vinteren. 

Om det blir ferdig før laksefisket starter neste år, er ikke helt sikkert per i dag.

Kategori: