Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

500 000 kroner til ørreten i Fossumbekken i Oslo

Klima- og miljødepartementet bidrar med 500.000 kroner til å restaurere Fossumbekken ved Alnaelva i Oslo, for å legge til rette for at ørreten kan gyte her.

Fossumbekken er den største av sideelvene til Alnaelva. Den skal restaureres ved å legge ut stein i klynger, enkeltsteiner, stein i bueformasjoner og gytegrus på elvebunnen. Dette vil bedre oppvekst- og gyteforholdene for ørret. Oslo kommune skal gjennomføre prosjektet. Fossumbekken er et av flere prosjekter der stat og kommune i fellesskap åpner mer av Alnaelva som friluftsområde. Mye er gjort både av Oslo kommune selv og i samarbeid mellom kommunen og staten. Men det er fortsatt potensial for å gjøre mer. Jeg er glad for at Klima- og miljødepartementet kan bidra med penger til bynært friluftsliv ved å restaurere Fossumbekken, sier statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartemente

Fossumbekken er den største av sideelvene til Alnaelva. Den skal restaureres ved å legge ut stein i klynger, enkeltsteiner, stein i bueformasjoner og gytegrus på elvebunnen. Dette vil bedre oppvekst- og gyteforholdene for ørret. Oslo kommune skal gjennomføre prosjektet.
- Fossumbekken er et av flere prosjekter der stat og kommune i fellesskap åpner mer av Alnaelva som friluftsområde. Mye er gjort både av Oslo kommune selv og i samarbeid mellom kommunen og staten. Men det er fortsatt potensial for å gjøre mer. Jeg er glad for at Klima- og miljødepartementet kan bidra med penger til bynært friluftsliv ved å restaurere Fossumbekken, sier statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet.
LES OGSÅ:
Ny rapport om Alnaelva: – Alnaelva har en nasjonal verdi
Ny rapport om Alnaelva: – Alnaelva har en nasjonal verdi
Ny rapport om Alnaelva: 80 prosent av Alnaelvas sidebekker renner i rør. Nå skal det ryddes opp
Ny rapport om Alnaelva: 80 prosent av Alnaelvas sidebekker renner i rør. Nå skal det ryddes opp
NØKKELORD

Kategori: