Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kvitingen / Surtningen / Slomtjønn 2016

Ørret:


Fjellstyret har her plassert ut aluminiumsbåt av typen Linder, 13 fot) som også også utenbygdsfolk bruke for fiske med oter eller garn. Båt kan bestilles og nøkler hentes på Lemonsjø fjellstue.

Informasjon

Fiskekort

Det er felles fiskekort for elvar og vatn i Langmorkje statsallmenning og Vågå kommune sine eigedomsvatn Flatningen, Nedre Sjodalsvatn og Gjende med osen og elva ned til Øvre Sjodalsvatn. Kortet gjev også rett til fiske i Diprtjønn og elva Dipra i Nordherad statsallmenning.


For utanbygdsbuande er det tilbod om stongfiske i alle vatn og elvar, garn- og oterfiske på: Veslvatnet, Melingen, Slomtjønn, Nedre Birisjøtjønn, Birisjøen, Griningsdalsvatnet, Brurskarstjønn og Øvre Leirungen. I tillegg kan utanbygds fiske med oter på: Kvitingen, Surtningen, Nedre Sjodalsvatnet, Øvre Sjodalsvatnet, Nedre Leirungen, Bessvatnet, Leirungstjønnen og Svartdalstjønnen.

Kategori: