Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Gjende / Gjendeosen 2013

Ørret:


Webkamera på Gjende:

http://www.regiondata.no/vagafiler/webcam/gjende.jpg


Gjende (984 m o.h.) ligger i Vågå kommune i Jotunheimen nasjonalpark (UTM 32V4829576817341)

Innsjøens nordre del mellom Gjendebu og Memurubu,
grenser mot Lom kommune. Innsjøen er 18 km lang og 1,5 km på det bredeste. Det totale arealet er 15,6 km
Innsjøen er 149 meter på det dypeste.


Gjendeosen ved Gjendesheim løper ut i Gjendeelva som den øvre delen av Sjoa kalles der den renner i vekslende stryk ned til Øvre og Nedre Sjodalsvatn.

Sjoa munner ut i Gudbrandsdalslågen ved tettstedet Sjoa, sør for Otta


Fisken i Gjendeosen og Gjendeelva består av ørret på nærings- og gytevandring fra Gjende. Mesteparten av ørreten i Gjende og Sjoa ligger på 400-700 gram, men det finnes også en del ørret på over kiloen.


Næringsvandringen drives av de intense
klekkingene av Gjendeflua (Cnephia tredecimata)
i utløpsosen i midten av august.
Gjendeflua er en knott, og ørreten beiter både på knottlarver, klekkende pupper og voksen knott.


Gytingen foregår i store deler av utløpsosen, og med spesielt gode gyteforhold øverst i selve osen og langs dypålen midt i elveosen, på strekningen mellom båtbrygga og Veslehølen,
på de berømte fiskplassene Brygga,
Stabburet og Muren, men vandringsfisken finner vi på hele elvestrekningen ned til Nedre Sjoavatn. Fiskeplassene i Gjendeosen


Ørretfisket ved Gjendeosen er internasjonalt berømt. Det er et ikon i norsk sportsfiskehistorie. Her foregår et stabilt og godt sensommerfiske, med den beste fisketiden fra midten av august og frem til fredningstiden midten av september.

Informasjon

https://sjodalen.no/artikler/fiskerne-ved-gjende

Fiskekort

Kategori: