Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Jonsvatnet

Bjørn Florø-Larsen med sin 9 kilos gjedde i Jonsvatnet.
Gjedde: Ørret: Røye:


Jonsvatnet ligger øst i Trondheim kommune, og er det klart største og dypeste vatnet i området. Det er også Trondheim kommunes drikkevannskilde, og det er flere lovverk som regulerer ferdsel og bruk av området. Jonsvatnet består av 3 nesten adskilte basseng; Litjvatnet, Storvatnet og Kilvatnet. I Litjvatnet består fiskebestanden hovedsakelig av gjedde, med innslag av en og annen ørret og røye. Det største bassenget er Storvatnet, og her finnes en stor bestand av røye, og en middels bestand av ørret og gjedde. Kilvatnet har både gjedde, ørret og røye. Ryktene vil ha det til at lake ble overført fra Selbusjøen til Jonsvatnet gjennom en tunell som ble gravd ut på 1970 tallet, men bestanden er i så fall tynn.

Informasjon

Mer info

Fiskekort

www.inatur.no

Kategori: