Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Mosvatnet 2015

Ørret:


Godt ørretvann.

Informasjon

Fiskeguide


Jotun Fishing

Øyvind Ekerbakke Stende

Beitovegen 45,

2950 Skammestein
tel + 913 44 568
(utdanna jakt- og fiskeguide fra Høgskolen i Hedmark),

Rakfiskproduksjon og fiskeguiding i Vang i Valdres

facebook.com/stenderakfisk.


Fiskekort

Kategori: