Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Spjærbekken 2015

Sjøørret:

Fisketiden

<2h>Turkart


Spjærbekken – som har utløp i Ytre Hvaler nasjonalpark – er en liten, men produktiv sjøørretbekk. Her har Fylkesmannen i Østfold påvist en tetthet på ca. 60 ørret per ett hundre kvadratmeter. 12.02.2015


Dette er gode nyheter for alle som er glade i å fiske sjøørret Hvalerøyene er nemlig regnet som et eldorado for sjøørretfiskere, og bestanden i Hvalerområdet er heldigvis god. Men det krever overvåking og skjøtsel av bekkene slik at bestanden bevares.
Det er etter tips fra Hvaler Jeger og Fiskeforening at man har oppdaget de fleste av de nye sjørretbekkene på Hvaler.

Informasjon

Fiskekort

Kategori: