Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Stegsvatnet /Jølster

Stegsvatnet  i Årdalskupa i Jølster er et godt fiskevatn  med god bestand av aure og ligger i innafor det verna Naustdal-Gjengedal landskapsvernområdet.

Aure *****

Kategori: