Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Manndalselva 2017

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks, sjøørret og sjørøye : 01.07 - 31.07

Stengt for fiske fra onsdager kl.18 til torsdager kl.18

Døgnkvote 1 laks pr. fisker

Det er ikke tillatt å
bruke mark som agn etter 31.07.

Fredningssone: Hele vassdraget
ovenfor nederste fisketrapp.


.


Best fiske ovenfor Brufossen


Bortsett fra noen få høler oppe mot Brufossen, er den 3 km lange strekningen opp hit veldig slakk og lite fiskbar.


Fra fisketrappen i Brufossen og 4 km opp til neste trapp i Øvrefossen , er det en rekke gode høler og stryk
Alvorlige inngrep skal repareres!


Elveforbygninger og kanalisering har ødelagt mange høler og påført lakseproduksjonen store skader, selv om elva har vært varig vernet siden 1973!.

NVE vil i 2003 prøve å reparere noen av disse alvorlige skadene. Arbeidet består i utbedring av eldre flomvernanlegg, ombygging av terskler, åpning av gamle flomløp og avsnørte elvesvinger samt tilføring av vekstmasse og beplanting langs deler av vassdraget. Tiltakene vil bedre vassdragsmiljøet og gi bedre muligheter for fiske og friluftsliv. NVE mener tiltakene vil totalt sett gi bedre flom- og erosjonssikring sammenlignet med dagens forhold, og lover at arbeidene i elva vil bli utført på tidspunkt som ikke skader fiskens vandring opp elva.

Stor laks


Laksen går på elva sist i juni og først i juli. Her skal være tatt laks på 32 kg, men mye av laksen ligger 10 kg. Mye sjøørret og sjørøye går opp om høsten.


Elva er godt skikket for sportsfiske, dersom den organiseres bedre og oppsynet med garnfiske skjerpes.

Overnatting:


Mandalen Sjøbuer

9144 Samuelsberg

Tlf: 941 12 911Olderdalen Gjestegård

9146 Olderdalen

Tlf: 77 71 82 60

Løkvoll Motell og Auto-Senter A/S

9144 Samuelsberg

Tlf: 77 71 61 00
Birtavarre Kiosk & Camping

9147 Birtavarre

Tlf: 77 71 77 07

Olderdalen Servicesenter AS

9146 Olderdalen

Tlf: 77 71 81 10


Løkvoll Motell og Auto-Senter A/S

9144 Samuelsberg

Tlf: 77 71 61 00


Kafeer og restauranter:

Manndalskroa A/S

9144 Samuelsberg

Tlf: 77 71 64 00

Dagligvarer/kolonial:

Langnes Samvirkelag

9147 Birtavarre

Tlf: 77 71 77 90
Manndalen Varesenter A/S

9144 Samuelsberg

Tlf: 77 71 61 05

Olderdalen Samvirkelag

9146 Olderdalen

Tlf: 77 71 81 19


Fangstrapporter:


1995: 22 kg laks (4,3) og 60 kg sjøørret (1,2)


1996: 81 kg laks (3,4) og 64 kg sjøørret (0,8)


1997: 55 kg laks (0,9) og 29 kg sjøørret (1,2)


1998: 6o kg laks (2,6) og 41 kg sjøørret (1)


1999: 68 kg laks (4,2) og 28 kg sjøørret (0,8)


2000: 49 kilo laks (4,1) og 26 kilo sjøørret/sjørøye (1,2)


2001: 22 kilo laks (5,5) og 5 kilo sjøørret/sjørøye (0,5)


2002: 6 laks på 24,4 kilo, 58 sjøørret på 63,4 kilo og 3 sjørøye på 1,4 kilo.


2003: 10 laks på 30,5 kilo, 69 sjøørret på 74,6 kilo og 17 sjørøyer på 15 kilo.


2005: 10 laks på 39,4 kilo 0g 104 sjøørret på 117,7 kilo.


2006: 22 laks på 69 kilo og 148 sjøørfret på 167 kilo.


2007: 19 kilo laks og 71 kilo sjøøret/sjørøye.


2008: 11 laks på 49 kilo, 115 sjøørret på 137 kilo og 4 sjørøyer på 4 kilo.


2009: 16 laks på 69 kilo, 102 sjøørret på 143 kilo og 10 sjørøyer på 10 kilo.


2010: 1 laks på 2 kilo og 23 sjøørret på 25 kilo.


2016: 50 laks på 148 kilo og 95 sjøørret/sjørøye på 121 kilo.


Informasjon

Fylkesfiskeforvalter:


Fiskeforvalter Knut Kristoffersen

Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni

Miljøvernavdelingen

Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Postboks 6105, N-9291 Tromsø

tel + 47 77 64 22 07 / + 47 77 64 22 39

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.fylkesmannen.no/tromsMiljøstatus i Troms


Overnatting:Birtavarre Kiosk & Camping, 9147 Birtavarre, tel + 47 77 71 77 07.

Manndalen Sjøbuer, 9144 Samuelsberg, tel + 47 94 11 29 11.


Besøk den engelske laksstua i Åfjord

Fiskekort

Fiskekortet koster 100 kroner døgnet pluss 100 kroner i depositum og kan kjøpes hos:

Elvelund Camping, Sjøvegan, 9350 Sjøvegan, tel + 47 77 17 18 88

Statoil Service, Løkvollveien 5, 9144 Samuelsberg, tel + 47 77 71 61 05.