Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Millioner kastet bort på mislykket gyro-krig!

Publisert: 30.09.00

Mattilsynet har ikke bare trøbbel med å finne smittekilden til dødsbakterien i kjøttprodukter. De makter heller ikke å finne årsaken til den mislykkede rotenonbehandlingen av Steinkjer-vassdraget. Det er kastet bort millioner av kroner og massevis av frivillig innsats på en aksjon som kun resulterte i en massedød av sjøørret.

Fiskeguiden har hele tiden vært skeptisk til rotenonbehandling av vassdrag, og vi mener at forskningen og utviklingen av aluminiumsbehandling nå er kommet så langt at man må satse for fullt på denne metoden. I mange vassdrag er mulighetene så mange for at rotenonbehandlingen at det bare er mer eller mindre flaks om den lykkes. Og for hver mislykkede rotenonaksjon får sjøørret-stammen en knekk.
Fiskeguiden viser til rapporten til:


Veterinærinstituttets rapport


Direktoratet for naturforvaltnings melding


Mattilsynets melding

Utilstrekkelig behhandling.

– Det er vanskelig å gi noen entydig forklaring på hvorfor lakseparasitten sommeren 2005 igjen ble påvist i Steinkjervassdraget, etter rotenonbehandlingene noen år tidligere.

Men generelle historiske data fra tidligere rotenonbehandlinger og genetiske undersøkelser av parasitten i Steinkjervassdraget, kan tyde på at rotenonbehandlingene ikke var tilstrekkelige, og at infiserte lakseunger overlevde og førte smitten videre, sier seksjonsleder Tor Atle Mo ved Veterinærinstituttet til villmarksliv.no.
Det pekes på fire mulige forklaringer på hvordan parasitten kan ha overlevd:


Infiserte laksunger kan ha stått i ett eller flere ubehandlede områder i Steinkjervassdraget, og spredd seg derfra til laksunger i hovedløpet. Infiserte laksunger kan ha stått i en ubehandlet bekk eller elv i smitteområdet. De kan ha overlevd og vandret til Steinkjervassdraget.

Motsatt kan friske laksunger ha vandret fra Steinkjervassdraget til småbekkene med infisert laks og tatt med smitte tilbake til hovedvassdraget.

Infiserte laksunger kan ha overlevd i selve hovedløpet inkludert munningen på grunn av for lav dose rotenon, og deretter smittet andre laksunger i vassdraget.

Infiserte laksunger eller annen fisk kan ha forekommet på strekninger ovenfor laksevandringshindre (fosser, sperrer), og smittet hovedløpet etter behandling.  

Kategori: